Le nqubomgomo isebenza kulwazi lomuntu siqu oluqoqwa kulo BullyingCanadaAbanikelayo nabangaba abanikelayo.

Kule Nqubomgomo Yobumfihlo, imigomo “BullyingCanada”, “thina” kanye “nokwethu” kubhekisela emahhovisi e BullyingCanada, Inc.

Sizibophezele ekuvikeleni ulwazi lomuntu siqu lwabanikeli nabangase banikele. Le Nqubomgomo Yobumfihlo inikeza ulwazi mayelana nendlela esiluqoqa ngayo, silusebenzise, ​​siludalule futhi sivikele ulwazi lomuntu siqu. Le Nqubomgomo Yobumfihlo iphinde ichaze ukuthi onikelayo angasithinta kanjani ngemibuzo, nokuthi umuntu angacela kanjani ukwenza ushintsho noma asuse noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu esingaba nalo ngaye.

Isithembiso sethu kuwe

BullyingCanada izibophezele ekuvikeleni ubumfihlo bolwazi lomuntu siqu lwabanikeli bayo, amavolontiya, amalungu, nanoma ubani omunye ohilelekile enhlanganweni yethu. Siyakwazisa ukwethenjwa kwalabo esisebenzisana nabo, kanye nomphakathi, futhi siyaqaphela ukuthi ukulondoloza lokhu kuthembana kudinga ukuthi sibe sobala futhi siziphendulele endleleni esiphatha ngayo ulwazi olwabiwe nathi.

Phakathi namaphrojekthi nemisebenzi yethu ehlukahlukene, sivame ukuqoqa futhi sisebenzise ulwazi lomuntu siqu. Noma ubani esiqoqa kuye ulwazi olunjalo kufanele alindele ukuthi luzovikelwa ngokucophelela nokuthi noma yikuphi ukusetshenziswa kwalolu lwazi kungaphansi kwemvume. Izinqubo zethu zobumfihlo zenzelwe ukufeza lokhu.

BullyingCanada uzibophezele ekuvikeleni ubumfihlo babambiqhaza bayo. Okubaluleke kakhulu: Ilungelo lakho siqu lokugcinwa kuyimfihlo kanye nobumfihlo lizovikelwa.

Ukuhweba ngohlu lwamakheli phakathi kwezinhlangano ezisiza umphakathi ezibhalisiwe

Ukusiza ukuthola abalandeli abasha nokusebenzisa izinhlelo zethu zokuqongelela imali ngendlela ephumelelayo, kwesinye isikhathi sihweba ingxenye encane yohlu lwethu lwabanikela ngemeyili eqondile nezinye izinhlangano ezisiza umphakathi ezihlonishwayo nezinomqondo ofanayo. Lokhu sikwenza kuphela ngemva kokuba abanikeli bethole ithuba lokwenqaba ukubamba iqhaza kulolu hlu lokushintshisana. Abanikeli bangahoxa kulolu hlelo noma kunini.

Ngokuvuma ukusivumela ukuthi sishintshisane ngolwazi lokuxhumana oluhlinzekwe ngabanikeli ngokuzithandela, bayasisiza ukuthi sithole amagama abasekeli abasha abangaba khona kanye nosekelo olusha lomsebenzi obalulekile, ongenzi nzuzo. Uhlu lwama-imeyili luthengiswa ngokungaziwa ngabathengi bohlu lwezinkampani zangaphandle futhi lusetshenziselwa ukuthumela izikhalazo zemeyili eqondile. Laba bathengisi bohlu bayadingeka ukuze baqinisekise ukuthi imvume efanelekile itholwe abanikazi bohlu yokusebenzisa amagama ohlwini.

Ezinye izinhlangano ezisiza abantulayo zizofunda kuphela igama nekheli labaxhasi bethu uma BullyingCanada abanikeli bayavuma ukwenza umnikelo enhlanganweni esishintshana ngayo nohlu lwamakheli. Ngokufanayo, BullyingCanada akaziswa ngamagama ezinhlwini esishintshana ngazo kuze kube umnikeli kwenye inhlangano esiza abantulayo enquma ukwenza umnikelo BullyingCanada.

Ukufinyelela olwazini mayelana nabanikeli ngabanye

Sizojabula ukwazisa abanikeli ngokuba khona, noma yikuphi ukusetshenziswa, nokudalulwa kolwazi oluhlonza umuntu siqu, futhi sinikeze ukufinyelela kuleyo mininingwane yomuntu siqu, kuncike kulokho okukhishwe umthetho, zingakapheli izinsuku ezingama-30 (amashumi amathathu) kutholwe isicelo esibhaliwe kuya:

Ihhovisi Lobumfihlo
BullyingCanada, Inc.
471 Smythe Street, PO Box 27009
UFredericton, NB, E3B 9M1

Ukuchaza ulwazi lomuntu siqu

Ulwazi lomuntu siqu yinoma yiluphi ulwazi olungasetshenziswa ukuhlukanisa, ukuhlonza noma ukuxhumana nomuntu othile. Lolu lwazi lungabandakanya imibono noma izinkolelo zomuntu, kanye namaqiniso mayelana, noma ahlobene, nomuntu, uma kuhlinzekwe BullyingCanada ngokusebenzisa izinhlolovo noma izingxoxo. Okuhlukile: imininingwane yokuxhumana yebhizinisi kanye nolwazi oluthile olutholakala esidlangalaleni, njengamagama, amakheli, nezinombolo zocingo njengoba kushicilelwe kunkhombandlela yocingo, akubhekwa njengolwazi lomuntu siqu.

Lapho umuntu esebenzisa imininingwane yokuxhumana yendlu yakhe njengolwazi lokuxhumana naye lwebhizinisi, sicabanga ukuthi ulwazi lokuxhumana olunikeziwe luwulwazi lokuxhumana lebhizinisi, ngakho-ke alukho ngaphansi kokuvikelwa njengolwazi lomuntu siqu.

Siqoqa kanjani ulwazi lomuntu siqu

BullyingCanada iqoqa ulwazi lomuntu siqu mayelana nomuntu kuphela uma luhlinzekwe ngokuzithandela. Ngokuvamile, sizofuna imvume yokusebenzisa noma ukudalulwa kolwazi lomuntu siqu ngesikhathi sokuqoqwa. Ezimweni ezithile, singase sifise ukusebenzisa ulwazi lomuntu siqu olwaqoqwa ngaphambilini ngenjongo entsha (okungukuthi injongo eyayingashiwongo ngesikhathi kuqoqwa ulwazi). Kulesi simo, sizokwazisa umuntu ngamunye nge-imeyili noma ngeposi futhi sinikeze ithuba lokuphuma ekusebenziseni okusha okunjalo.

BullyingCanada iqoqa ulwazi lomuntu siqu lapho umnikelo noma isithembiso senziwa, nini BullyingCanada izinto zokwakha ziyacelwa, noma zisebenzisa ezinye zezinsizakalo zethu zewebhu.

Ngeke, njengesimo sokuxhumana BullyingCanada, zidinga imvume yokuqoqwa, ukusetshenziswa, noma ukudalulwa kolwazi olungaphezu kwalokho oludingekayo ukuze kugcwaliseke izinjongo ezicaciswe ngokusobala nezisemthethweni okunikezwa ngazo ulwazi.

Izinqubo zobumfihlo

Ulwazi lomuntu siqu oluqoqwe ngu BullyingCanada igcinwa ngokuqiniseka okuqinile. Abasebenzi bethu bagunyazwe ukufinyelela ulwazi lomuntu siqu olusekelwe kuphela esidingweni sabo sokubhekana nolwazi ngesizathu(izizathu) olutholwe ngaso. Izivikelo zikhona ukuze kuqinisekiswe ukuthi ulwazi aludalulwa noma lwabiwa kabanzi kunalokho okudingekile ukuze kuzuzwe injongo oluqoqwe ngayo. Siphinde sithathe izinyathelo zokuqinisekisa ubuqotho balolu lwazi futhi siluvikele ukuthi lungalahleki noma lonakaliswe.

Ulwazi lomuntu siqu esiluqoqayo lusetshenziselwa ukwenza umsebenzi oceliwe noma ogunyazwe umnikeli. Lokhu kungase kuhlanganise ukusebenzisa ulwazi lomuntu siqu ukucubungula umnikelo, ukuthumela imininingwane noma izinto ezisetshenziswayo eziceliwe, ukubhalisela omunye wemicimbi yethu, ukugcina abantu benolwazi mayelana BullyingCanada imicimbi kanye nezindaba, cela ukusekelwa, futhi senze zonke izinto ezidingekayo ukuthuthukisa nokugcina ubudlelwano bethu nabasekeli.

Ngeminikelo yenkulungwane yamadola ($1,000) noma ngaphezulu, BullyingCanada ishicilela amagama abanikeli kuwebhusayithi yayo, ngemvume yabanikeli. Bonke abanikeli ngabanye abanezipho zamadola ayinkulungwane ($1,000) noma ngaphezulu abangafisi ukuthi igama labo lishicilelwe bayacelwa ukuthi babonise ukukhetha kwabo efomini labo lomnikelo noma basithinte ngocingo ku-(877) 352-4497, noma i-imeyili ku- [i-imeyili ivikelwe] noma ngeposi ku: 471 Smythe St, PO Box 27009, Fredericton, NB, E3B 9M1.

BullyingCanada ingase yabelane ngemininingwane yomuntu siqu nezinkampani zangaphandle ezizibandakanye ukuze zisisize ekuhlinzekeni ngezinsizakalo ukuze sifeze inhloso eyodwa noma eziningi ezichazwe ngenhla. Laba bahlinzeki besevisi banqatshelwe ukusebenzisa ulwazi lomuntu siqu nganoma iyiphi injongo ngaphandle kokunikeza lolu sizo futhi kudingeka ukuvikela ulwazi lomuntu siqu oluthola kithi noma olukwazi ukufinyelela futhi nokuthobelana nezimiso zobumfihlo ezijwayelekile ezichazwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo.

Ngokuvamile sinikeza abantu esisebenzisana nabo ithuba lokukhetha ukuthi ulwazi lwabo lungabiwe ngezinjongo ezingaphezu kwalezo oluqoqwelwe zona ngokusobala. Uma noma nini, umuntu angathanda ukuthi ulwazi lwakhe lubuyekezwe noma lususwe ohlwini lwethu lwama-imeyili, uyacelwa ukuthi asithumele i-imeyili ku- [i-imeyili ivikelwe] noma usishayele ku-(877) 352-4497 futhi sizokwenza izinguquko kulwazi lomuntu siqu phakathi kwezinsuku ezingama-30 (amashumi amathathu).

Uma umuntu engakhethanga ukuphuma ekutholeni ulwazi lokuphromotha oluvela ehhovisi lethu likazwelonke, singase futhi sisebenzise imininingwane yokuxhumana ukuze sinikeze ulwazi mayelana BullyingCanada ukuthuthukiswa noma imisebenzi, imicimbi ezayo yokuqongelela imali, noma amathuba oxhaso.

Iwebhusayithi kanye nokuhweba nge-elekthronikhi

Uma uvakashela iwebhusayithi yethu ku- BullyingCanada.ca singase siqoqe ulwazi olungakuhlonzi umuntu siqu. Singase siqoqe futhi sisebenzise amakheli e-IP ukuze sihlaziye amathrendi, silawule isayithi, silandelele umnyakazo wabanikeli, futhi siqoqe ulwazi olubanzi lwezibalo ukuze lusetshenziswe ngokugcwele. Asiwaxhumi amakheli e-IP kulwazi lomuntu siqu olungakhonjwa.

Sisebenzisa izimiso zephasiwedi kanye nesofthiwe yokubethela ukuze sivikele ulwazi lomuntu siqu kanye nolunye ulwazi esilutholayo lapho umkhiqizo noma isevisi ehilela umsebenzi wezohwebo iceliwe futhi/noma ikhokhelwe ku-inthanethi. Isofthiwe yethu ibuyekezwa njalo ukuze kukhuliswe ukuvikeleka kolwazi olunjalo.

Isizindalwazi sethu sinezixhumanisi eziya kwamanye amawebhusayithi. Sicela ukuqaphele lokho BullyingCanada akanasibopho ngezinqubo zobumfihlo zamanye amawebhusayithi anjalo. Sikhuthaza abaxhasi bethu ukuthi baqaphele lapho beshiya iwebhusayithi yethu futhi bafunde inqubomgomo yobumfihlo yawo wonke amawebhusayithi aqoqa ulwazi lomuntu siqu olungamhlonza.

Ukusetshenziswa kwamakhukhi

Amakhukhi angamafayela ombhalo amancane iwebhusayithi engawasebenzisa ukubona abasebenzisi abaphindayo nokwenza lula ukufinyelela nokusetshenziswa kwewebhusayithi. BullyingCanada enza hhayi sebenzisa ulwazi oludluliswa ngamakhukhi nganoma yiziphi izinjongo zokuphromotha noma zokumaketha, futhi lolo lwazi alwabelwanga muntu wesithathu. Abasebenzisi kufanele bakuqaphele lokho BullyingCanada ayikwazi ukulawula ukusetshenziswa kwamakhukhi ngabakhangisi noma abantu besithathu.

Kulabo abangafuni imininingwane eqoqwe kusetshenziswa amakhukhi, iziphequluli eziningi zivumela abasebenzisi ukuthi baphike noma bamukele amakhukhi. Sicela uqaphele ukuthi amakhukhi angase adingeke ukuze unikeze izici ezithile ezitholakalayo kule sayithi.

Sivikela kanjani ulwazi lomuntu siqu

BullyingCanada ithatha izinyathelo ezinengqondo zezentengiso ukuvikela ulwazi lomuntu siqu ekufinyeleleni okungagunyaziwe kanye nokugcina ukunemba nokusetshenziswa ngendlela efanele kolwazi ngezindlela ezifanele zomzimba, ezobuchwepheshe, kanye nenhlangano. Konke ukuthengiselana okuku-inthanethi neminikelo kuwebhusayithi yethu kwenzeka ngohlelo oluphephile, oluyimfihlo, noluvikelekile oluvikela imininingwane yomuntu siqu.

Bonke abasebenzi bethu, amavolontiya, nabahlinzeki besevisi kudingeka ukuthi bathobele imigomo yale Nqubomgomo Yobumfihlo futhi kudingeka bagcine kuyimfihlo imininingwane abafinyelela kuyo lapho benza imisebenzi yabo. Wonke amasistimu ethu avikelwe i-firewall yekhwalithi ephezulu futhi bonke abasebenzisi bayadingeka ukuthi basebenzise iphasiwedi.

Ukugcinwa nokulahlwa kolwazi lomuntu siqu

BullyingCanada igcina ulwazi lomuntu siqu isikhathi eside njengoba kudingekile ukuze kugcwaliseke i(izi)njongo eqoqwe ngayo kanye nokuthobela imithetho esebenzayo.

Ukubuyekezwa Kwenqubomgomo Yobumfihlo

Sihlala sibuyekeza izinqubo zethu zobumfihlo zemisebenzi yethu eyahlukahlukene futhi sibuyekeza inqubomgomo yethu. Sicela uhlole iwebhusayithi yethu ethi www.bullyingcanada.ca njalo ukuze uthole ulwazi mayelana nezinqubo zethu zakamuva.

Ungaphuma kanjani, ucele ukufinyelela, noma ubuyekeze ulwazi lomuntu siqu

BullyingCanada yenza imizamo enengqondo yezentengiso yokugcina amafayela ephelele, ehambisana nesikhathi, futhi enembile. Uma umuntu efisa ukufinyelela, ukuvuselela noma ukulungisa imininingwane yokuxhumana naye, acele ukususwa ohlwini lwethu lwamakheli, noma axoxisane nathi ngezindaba eziyimfihlo, sicela uthinte Isikhulu sethu Sobumfihlo ngeposi ku-471 Smythe St, PO Box 27009, Fredericton, NB, E3B. 9M1 noma shayela ku-(877) 352-4497 noma uthumele i-imeyili ku- [i-imeyili ivikelwe]

Olunye ulwazi mayelana nemfihlo kanye namalungelo akho mayelana nolwazi lomuntu siqu lungatholakala kusizindalwazi sikaKhomishana Wezimfihlo waseCanada ku-  www.priv.gc.ca/en/

Ulwazi kanye nesicelo sokubuyekeza

Inhlangano yethu izibophezele ekuvikeleni ubumfihlo bolwazi lomuntu siqu lwabanikeli bayo, amavolontiya, abasebenzi, amalungu, amakhasimende, kanye nabo bonke abanye ababambiqhaza. Siyakwazisa ukwethenjwa kwalabo esisebenzisana nabo, kanye nomphakathi, futhi siyaqaphela ukuthi ukulondoloza lokhu kuthenjwa kudinga ukuthi sibe sobala futhi siziphendulele endleleni esiphatha ngayo ulwazi okhethe ukwabelana nathi ngalo.

Abantu bangabheka ulwazi lwabo esinalo kurekhodi ukuze siliqinisekise, silibuyekeze futhi sililungise, futhi sikhiphe noma yimiphi imininingwane engasasebenzi.

Ikheli elivamile lomnikeli kanye neklayenti kanye nolwazi lokuxhumana lungabuyekezwa kalula ngokubuyisela ikhadi elivamile lokunikela ngolwazi olubuyekeziwe noma ngokushaya ucingo. BullyingCanada mahhala ku-(877) 352-4497 futhi ucela ushintsho olujwayelekile kufayela lomnikeli.

Izinguquko ezithile zolwazi lomnikeli kanye neklayenti, kanye nezicelo zamakhophi wamafayela omuntu ngamunye, kufanele zibhalwe kithi ku:

Ihhovisi Lobumfihlo
BullyingCanada Inc.
471 Smythe St, PO Box 27009
UFredericton, NB, E3B 9M1

Sicela uqaphele ukuthi lapho amanye amafayela omuntu ecelwa, kungase kube nemininingwane eyimfihlo ephathelene nabanye abantu noma ulwazi oluyimfihlo BullyingCanada kuxhunywe kulelo fayela. Ngokuhambisana ne BullyingCanada Izinqubomgomo Zobumfihlo, lawa mafayela awakwazi ukukopishwa noma akhululwe; Nokho, noma yiluphi ulwazi oluyiqiniso mayelana nomuntu ocela ifayela lakhe luzotholakala.

Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, zonke izicelo nezibuyekezo zizoqedwa zingakapheli izinsuku ezingama-30 kutholwe isicelo.

Ukukhathazeka nezikhalo

BullyingCanada uzibophezele ekuphatheni abanikeli, amavolontiya, abasebenzi, amalungu, amaklayenti, kanye nabo bonke abanye ababambiqhaza ngenhlonipho nangokucabangela. Kungakhathaliseki ukuthi kwenziwa imizamo emikhulu kangakanani, kuzoba nezikhathi lapho kungenzeka khona amaphutha nokungaqondi kahle. Noma ngabe yiziphi izimo, ukuxazululwa kwenkinga ngendlela eyanelisa bonke abathintekayo yikhona okukhathazayo okuyinhloko BullyingCanada. Ungasithinta ngokubhala ku:

Ihhovisi Lobumfihlo
BullyingCanada Inc
471 Smythe St, PO BOX 27009
UFredericton, NB E3B 9M1

Sicela uqinisekise ukuthi ufaka okulandelayo emyalezweni noma encwadini yakho:

  • Igama;
  • Ikheli kanye nenombolo yocingo lapho uthanda ukutholakala khona;
  • Uhlobo lwesikhalazo; futhi
  • Imininingwane ehambisana nodaba nokuthi usuxoxile nobani ngodaba.

Kuzokwenziwa imizamo yokuphendula izikhalo nezikhalo ngesikhathi esifanele.

Eminye imininingwane ngemfihlo kanye namalungelo akho mayelana nolwazi lwakho lomuntu siqu ingatholakala kusizindalwazi sikaKhomishana Wobumfihlo waseCanada ku.  www.priv.gc.ca/en/

en English
X
Yeqela kokuqukethwe