Imigaqo yokuSebenzisa

BullyingCanada, Inkampani ibonelela nge BullyingCanada iwebhusayithi ixhomekeke ekuthobeleni kwakho imimiselo nemiqathango engezantsi.

NCEDA UFUNDE LE NTO PHAMBI KOKUFIKELELA KWI- BULLYINGCANADA IWEbhsayithi. NGOKUFIKELELA KWI BULLYINGCANADA I-SITE, UYAVUMA UKUBONJWA NGEMIGAQO KUNYE NEMIQATHANGO ENGEZANTSI. UKUBA AWUFUNI UKUBOTSHWA NGALE MIGAQO NEMIQATHANGO, AWUNOKUFIKELELA OKANYE USEBENZISE BULLYINGCANADA ISAYITI.

Ngokufikelela kwi BullyingCanada indawo uyavuma ukuba ubotshelelwe yimigaqo nemiqathango edweliswe ngezantsi:

  1. Imigaqo. Ngelixa undwendwela i BullyingCanada kwisiza, awungekhe: uthumele, usasaze okanye usasaze ngenye indlela ulwazi olubandakanya okanye olukhuthazayo oluya kuthi lube lulwaphulo-mthetho okanye lubangele ubutyala kuluntu, okanye usebenzise BullyingCanada Indawo ngendlela echasene nomthetho okanye eya kunceda ukukhawulela okanye ukuthintela nawuphi na omnye umsebenzisi ekusebenziseni okanye ukonwabela BullyingCanada Indawo okanye i-Intanethi; ukuthumela okanye ukusasaza naluphi na ulwazi okanye isoftwe equlathe intsholongwane, cancelbot, trojan horse, worm okanye enye into enobungozi okanye ephazamisayo; layisha, uthumele, upapashe, usasaze, uvelise kwakhona, okanye usasaze ngayo nayiphi na indlela, ulwazi, isoftwe okanye ezinye izinto ezifunyenwe ngokusebenzisa BullyingCanada indawo ekhuselweyo yilungelo lokushicilela, okanye elinye ilungelo lepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, okanye imisebenzi ephuma kuyo ngokunxulumene noko, ngaphandle kokufumana imvume yomnini okanye umnini malungelo. Ngaphandle kokuba kuvunyelwe ngokucacileyo ngumboneleli wezinto ezinjalo, izinto ezifunyenwe okanye nge BullyingCanada Iwebhusayithi ayinakuphinda iveliswe, igcinwe kwisistim yokubuyisa i-elektroniki, okanye isasazwe ngalo naluphi na uhlobo okanye ngayo nayiphi na indlela ebonakalayo, yombane okanye ngenye indlela. BullyingCanada ayinatyala ngalo naluphi na ulwazi okanye iinkonzo ezinikezelweyo okanye nge BullyingCanada indawo okanye i-Intanethi, ngaphandle kokuba kuchaziwe kwimigaqo nemiqathango. Ekunikeni ulwazi kunye neenkonzo, BullyingCanada ayenzi ziqinisekiso malunga nomxholo kunye nokusetyenziswa kwawo ngabasebenzisi, okanye malunga nokufikeleleka kunye nokhuseleko lweenkonzo zayo. Abasebenzisi banoxanduva lokuqinisekisa ukuba naluphi na ulwazi abalusebenzisayo lufanelekile kwiinjongo zabo. Olu lwazi alubhekiselwanga endaweni yeengcebiso eziqeqeshiweyo. Abasebenzisi kufuneka baqhubeke befuna ulwazi kwingcali eqeqeshiweyo kwimeko ethile. Le disclaimer yenziwa egameni lika BullyingCanada, abalawuli bayo kunye nabaphi na abaxhasi, amaqumrhu, abantu, ii-arhente zikarhulumente kunye nemibutho ethi thaca ulwazi malunga BullyingCanada indawo.
  2. Ukubeka iliso. BullyingCanada akanalo uxanduva lokubeka iliso kwi BullyingCanada Isiza. Nangona kunjalo, uyavuma ukuba BullyingCanada unelungelo lokubeka iliso kwi BullyingCanada Isiza ngombane amaxesha ngamaxesha kwaye siveze naluphi na ulwazi njengoko luyimfuneko ukwanelisa nawuphi na umthetho, ummiselo okanye esinye isicelo sikarhulumente, sokusebenza BullyingCanada Indawo ngokufanelekileyo, okanye ukuzikhusela yona okanye abasebenzisi bayo. BullyingCanada ayizukubeka esweni ngabom okanye iveze nawuphi na umyalezo wabucala we-imeyile ngaphandle kokuba ifunwa ngumthetho. BullyingCanada inelungelo lokwala ukuposa okanye ukususa naluphi na ulwazi okanye izixhobo, ngokupheleleyo okanye ngokuyinxenye, ukuba, ngokokubona kwayo, akwamkelekanga, akufunekiyo, okanye ngokwaphula esi siVumelwano.
  3. Ubumfihlo. Jonga uMgaqo-nkqubo waBucala.
  4. Ukunikela nge-Intanethi. Xa kusenziwa iminikelo nge BullyingCanada Indawo, unokucelwa ukuba unikezele ngolwazi oluthile, kubandakanywa ikhadi letyala okanye ezinye iindlela zokuhlawula. Uyavuma ukuba lonke ulwazi olunikezela nge BullyingCanada indawo iya kuba ichanekile kwaye iphelele. Uyavuma ukuhlawula zonke iintlawulo ezenziwe nguwe okanye abanye abasebenzisi bekhadi lakho letyala okanye ezinye iindlela zokuhlawula xa ezo ntlawulo zenziwe.
  5. Umda woButyala. Nakanye BullyingCanada okanye BullyingCanada thatha naluphi na uxanduva lokuchaneka okanye ukunyaniseka kwawo nawaphi na amabango okanye iingxelo eziqulethwe kumaxwebhu kunye nemizobo enxulumene noko BullyingCanada indawo. Ngaphezu koko, BullyingCanada ayenzi lunikezelo malunga nokufaneleka kwalo naluphi na ulwazi oluqulethwe kumaxwebhu kunye nemizobo enxulumeneyo kwi BullyingCanada indawo ngayo nayiphi na injongo. Onke amaxwebhu anjalo kunye nemizobo enxulumeneyo abonelelwa ngaphandle kwewaranti yalo naluphi na uhlobo. Akukho nto iya kwenzeka BullyingCanada Ukuba noxanduva lwawo nawuphi na umonakalo nawuphi na umonakalo, kubandakanywa umonakalo okhethekileyo, ongathanga ngqo okanye obangelwayo, ovela okanye ngokunxulumene nokusetyenziswa okanye ukwenziwa kolwazi olukhoyo kwinkonzo.
  6. Uncedo. Ukuba awonelisekanga yi BullyingCanada indawo okanye ngayo nayiphi na imigaqo, iimeko, imithetho, imigaqo-nkqubo, izikhokelo, okanye izenzo ze BullyingCanada ekusebenzeni kwe BullyingCanada Indawo, eyodwa kunye neyeza elikhethekileyo kukuyeka ukusebenzisa i BullyingCanada indawo.
  7. Ukhuseleko. Uyavuma ukukhusela, ukukhulula kwaye ubambe BullyingCanada, engenabungozi kuwo nawaphi na nawo onke amatyala, iindleko kunye neendleko, kubandakanywa iimali ezifanelekileyo zamagqwetha, ezinxulumene nako nakuphi na ukwaphulwa kwesi siVumelwano nguwe, okanye ngokunxulumene nokusetyenziswa kwesi siVumelwano. BullyingCanada indawo okanye i-Intanethi okanye ukubekwa okanye ugqithiso lwawo nawuphi na umyalezo, ulwazi, isoftwe okanye ezinye izinto kwi BullyingCanada kwindawo okanye kwi-Intanethi nguwe.
  8. Iimpawu zentengiso. BullyingCanada, kunye namanye amagama, iilogo kunye neempawu zokuchonga BullyingCanada, iimveliso kunye neenkonzo ezichazwe apha ziimpawu zorhwebo okanye iimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo zeenkampani ezifanelekileyo. Yonke enye imveliso kunye/okanye ibhrendi okanye amagama enkampani akhankanywe apha ziimpawu zorhwebo zabanini bazo.
  9. Ummandla. I BullyingCanada indawo inikezelwa kuphela eCanada.
  10. Iintlobo ngeentlobo. Esi siVumelwano, kuquka nawaphi na kunye nawo onke amaxwebhu ekubhekiselwa kuwo apha abandakanya sonke isivumelwano phakathi BullyingCanada kunye nawe ngokunxulumene nomba okhoyo apha. BullyingCanadaUkusilela ekunyanzeliseni okanye ekunyanzeliseni ukusebenza ngokungqongqo kwalo naliphi na ilungiselelo lesi siVumelwano akuyi kuthathwa njengoyekelelo lwawo nawaphi na amalungiselelo okanye ilungelo. Ukuba nawaphi na amagatya aqulethwe kwesi siVumelwano afunyaniswe angekho, angasebenziyo okanye angenakunyanzeliswa yinkundla enegunya lokulawula, olo miselo aluyi kuchaphazela izibonelelo eziseleyo eziqulathwe apha. Esi siVumelwano siya kulawulwa kwaye sithatyathwe ngokuhambelana nemithetho yephondo laseOntario kunye nemithetho yomanyano yaseCanada esebenzayo kuyo. Amaqela afune ukuba esi sivumelwano nawo onke amaxwebhu anxulumene naso abhalwe ngesiNgesi. (Les amaqela afuna ukuba indibano ye-cette ifuneke ukuba sifumane amaxwebhu afuna ukuvela kwi-englais).

UKUSETYENZISWA KWESI NDAWO KUBONISA ISIVUMELWANO SAKHO NGEMIGAQO YOKUSETYENZISWA.

en English
X
Yiya kwi