Isisa esingalawulekiyo
kubantu abafana nawe
isindisa ubomi.
Nika abantwana abaxhatshazwayo ikamva eliqaqambileyo Nikela Ngoku
Unemfesane yakho
inkxaso iya kunika uxhatshazo
abantwana ikamva eliqaqambileyo.
Faka isicelo namhlanje Yiba yindlela yokuphila kunye BullyingCanada
Yiba ngummeli
kubantwana baseCanada abaxhatshazwayo.
Ivolontiya ukuxhasa ngenkathalo abantwana baseCanada abangcungcuthekiswayo.
Ukusuka kwikhaya lakho, ungavolontiya ukuqeqesha abantwana kumgca wethu wenkxaso,
okanye ubeke izakhono zakho zokulawula kakuhle kwimisebenzi ye-back-office.
joyina BullyingCanada Zibandakanye Namhlanje
Buyela Ulonwabo kuLutsha lwaseKhanada oluxhatshazwayo

Buyela Ulonwabo kuLutsha lwaseKhanada oluxhatshazwayo

Abantwana abasengxakini, kulo lonke ilizwe, bala BullyingCanada yonke iyure yonke imihla.

Ukunceda ukunika ithemba kubantwana abangamaxhoba

Nceda ukunika abantwana abaxhatshazwayo ikamva eliqaqambileyo

Uncedo lokubonelela nge-24/7 indlela yokuphila kulutsha olusengozini

Ithath ababini isibindi esikhulu ukuba abantwana bafikelele kuthi ukuze bafumane uncedo.

Okukhona umntwana engcungcuthekiswa ixesha elide, kokukhona efumana amanxeba emzimbeni, ngokweemvakalelo nangokwengqondo anokuhlala ubomi bakhe bonke. Ukuxhatshazwa kunokuphelisa ukuzithemba, ukushiya abantwana behoxisiwe kwaye bengakhuselekanga-kunye nokuhlaselwa kwe-panic, isisu esibuhlungu kunye namaphupha amabi. Abakwazi kugxininisa esikolweni, nto leyo ekhokelela ekuphumeleleni kwamanqaku anokuthi acuthe amathuba abo ekamva. Xa ukungcungcuthekiswa kungayekeleli, ukudandatheka noxinezeleko kunokukhokelela abantwana ekubeni bazibulale.

Ububele bakho kusinceda ukuba siqinisekise ukuba sonke isikhalo esibuhlungu sokucela uncedo siyaphendulwa. Iyure nganye. Yonke imihla.

BullyingCanada Usindisa Ubomi

BullyingCanada Usindisa Ubomi

Ukunikezela ngenyathelo elikhawulezileyo nelovelwano ukuxhasa ulutsha oluxhatshazwayo, BullyingCanada ineenkqubo ezahlukeneyo kunye neenkonzo zokulwa ubundlavini kwilizwe lonke.
ucela uncedo ngo-2021
787035
ucela uncedo ngo-2021
iminyaka yenkonzo yothando BullyingCanada ifuna ukunceda abantwana abasemngciphekweni
15
iminyaka yenkonzo yothando BullyingCanada ifuna ukunceda abantwana abasemngciphekweni
Umzuzu ngamnye ubalulekile

Umzuzu ngamnye ubalulekile


Amashumi amawaka olutsha kulo lonke elaseKhanada afumana uncedo olubalulekileyo kuthi nyaka ngamnye—izigidi ezingakumbi emhlabeni zixhomekeke kulo. BullyingCanada izixhobo zokunceda kwiimeko zabo.

Nceda uqinisekise ukuba umnxeba ngamnye uphendulwa ngokwenza isipho esikhulu, esixhuzulwa irhafu.
Ezinye iindlela zokuxhasa BullyingCanada

Ezinye iindlela zokuxhasa BullyingCanada

Sinika imbeko kubaxhasi bethu abanesisa

Sinika imbeko kubaxhasi bethu abanesisa

Sinetyala lokubulela kwaba bantu banenkathalo, amashishini, iziseko kunye nemibutho!
UkuNika ilifa

UkuNika ilifa

Khumbula uvelwano lwakho kulutsha oluxhatshazwayo, kwaye uxhase abantwana abasesichengeni kwizizukulwana ezizayo!
UkuNika amaZiko

UkuNika amaZiko

Yaziwa njengommi olungileyo weshishini onguye!
Nikela ngemoto

Nikela ngemoto

Guqula isithuthi sakho esingafunwayo sibe yinkxaso ephilayo!
UkuNika koLuntu

UkuNika koLuntu

Ukusixhasa ngokunyusa imali kunokuba lula kwaye kumnandi!
en English
X
Yiya kwi