Mga Tuntunin ng Paggamit

BullyingCanada, Inc. ay nagbibigay ng BullyingCanada napapailalim ang website sa iyong pagsunod sa mga tuntunin at kundisyon sa ibaba.

BASAHIN PO ITO BAGO NG ACCESSING ANG BULLYINGCANADA WEBSITE. SA PAG-ACCESS NG BULLYINGCANADA SITE, SUMASANG-AYON KAYO NA MA-BOUND NG MGA TERMA AT KUNDISYONG NASA ibaba. KUNG HINDI MO GUSTO MA-BOUND NG MGA TERMA AT KUNDISYONG ITO, HINDI KAYO MA-ACCESS O GAMITIN ANG BULLYINGCANADA LUGAR.

Sa pamamagitan ng pag-access sa BullyingCanada site na sumasang-ayon ka na mabubuklod ng mga tuntunin at kundisyon na nakalista sa ibaba:

  1. Panuntunan. Habang binibisita ang BullyingCanada site, hindi mo maaaring: mag-post, magpadala o kung hindi man pamamahagi ng impormasyon na bumubuo o naghihikayat sa pag-uugali na maaaring bumuo ng isang kriminal na pagkakasala o magbunga ng pananagutang sibil, o kung hindi man ay gagamitin ang BullyingCanada site sa paraang salungat sa batas o magsisilbi upang higpitan o hadlangan ang sinumang iba pang gumagamit na gamitin o tangkilikin ang BullyingCanada Site o Internet; mag-post o magpadala ng anumang impormasyon o software na naglalaman ng isang virus, cancelbot, trojan horse, worm o iba pang mapanganib o nakakagambalang bahagi; mag-upload, mag-post, mag-publish, magpadala, magparami, o ipamahagi sa anumang paraan, impormasyon, software o iba pang materyal na nakuha sa pamamagitan ng BullyingCanada site na pinoprotektahan ng copyright, o ibang karapatang intelektwal ng pag-aari, o mga gawaing hango hinggil dito, nang walang pagkuha ng pahintulot ng may-ari ng copyright o may-ari ng mga karapatan. Maliban kung malinaw na pinahintulutan ng tagapagbigay ng naturang materyal, ang materyal na nakuha mula sa o sa pamamagitan ng BullyingCanada Ang website ay hindi maaaring kopyahin, maiimbak sa isang electronic retrieval system, o mailipat sa anumang anyo o sa anumang paraan pisikal, elektronik o kung hindi man. BullyingCanada ay walang pananagutan para sa anumang impormasyon o serbisyo na ibinigay sa o sa pamamagitan ng BullyingCanada site o Internet, maliban sa itinakda sa mga tuntunin at kundisyon. Sa pagbibigay ng impormasyon at serbisyo, BullyingCanada hindi gumagawa ng mga warranty tungkol sa nilalaman at aplikasyon nito ng mga gumagamit, o tungkol sa kakayahang mai-access at seguridad ng mga serbisyo nito. Mananagot ang mga gumagamit sa pagtiyak na ang anumang impormasyon na ginagamit nila ay naaangkop sa kanilang mga hangarin. Ang impormasyong ito ay hindi sinadya bilang isang kapalit ng kwalipikadong payo sa propesyonal. Dapat magpatuloy ang mga gumagamit na maghanap ng impormasyon mula sa isang kwalipikadong propesyonal na tukoy sa sitwasyon. Ang disclaimer na ito ay ginawa sa ngalan ng BullyingCanada, (mga) tagapangasiwa nito at anumang mga sponsor, korporasyon, indibidwal, ahensya ng gobyerno at samahan na nagpapakita ng impormasyon tungkol sa BullyingCanada site.
  2. Pagsubaybay. BullyingCanada walang obligasyon na subaybayan ang BullyingCanada Lugar. Gayunpaman, sumasang-ayon ka na BullyingCanada may karapatang subaybayan ang BullyingCanada Ang site ay elektronikong pana-panahon at upang isiwalat ang anumang impormasyon kung kinakailangan upang masiyahan ang anumang batas, regulasyon o iba pang kahilingan sa gobyerno, na patakbuhin ang BullyingCanada Site nang maayos, o upang maprotektahan ang sarili nito o ang mga gumagamit nito. BullyingCanada hindi sadyang susubaybayan o ibubunyag ang anumang pribadong mensahe ng elektronikong-mail maliban kung hinihiling ng batas. BullyingCanada may karapatang tanggihan na mag-post o mag-alis ng anumang impormasyon o materyales, sa kabuuan o sa bahagi, na, sa sariling paghuhusga, ay hindi katanggap-tanggap, hindi kanais-nais, o lumalabag sa Kasunduang ito.
  3. Pagkapribado Tingnan ang Patakaran sa Pagkapribado.
  4. Pagbibigay ng donasyon sa Internet. Kapag nagbibigay ng mga donasyon sa pamamagitan ng BullyingCanada site, maaari kang hilingin na magbigay ng ilang tiyak na impormasyon, kabilang ang credit card o iba pang mga mekanismo sa pagbabayad. Sumasang-ayon ka na lahat ng impormasyong ibinibigay mo sa pamamagitan ng BullyingCanada ang site ay magiging tumpak at kumpleto. Sumasang-ayon kang bayaran ang lahat ng singil na naipon mo o ng iba pang mga gumagamit ng iyong credit card o iba pang mga mekanismo sa pagbabayad kapag ang naturang mga pagsingil ay natamo.
  5. Limitasyon ng Pananagutan. Hindi rin BullyingCanada ni BullyingCanada kumuha ng anumang responsibilidad para sa kawastuhan o bisa ng anumang mga paghahabol o pahayag na nilalaman sa mga dokumento at mga kaugnay na graphics sa BullyingCanada lugar. Dagdag dito, BullyingCanada ay hindi gumagawa ng mga representasyon tungkol sa pagiging angkop ng anuman sa impormasyon na nilalaman sa mga dokumento at mga kaugnay na graphics sa BullyingCanada site para sa anumang layunin. Ang lahat ng naturang mga dokumento at mga kaugnay na graphics ay ibinibigay nang walang anumang warranty. Sa anumang kaganapan ay hindi BullyingCanada mananagot para sa anumang mga pinsala na anupaman, kabilang ang mga espesyal, hindi direkta o kinahinatnan na pinsala, na nagmumula sa o na may kaugnayan sa paggamit o pagganap ng impormasyon na magagamit mula sa serbisyo.
  6. Recourse Kung hindi ka nasiyahan sa BullyingCanada site o may anumang mga tuntunin, kundisyon, patakaran, patakaran, alituntunin o kasanayan ng BullyingCanada sa pagpapatakbo ng BullyingCanada site, ang iyong nag-iisa at eksklusibong lunas ay upang ihinto ang paggamit ng BullyingCanada site.
  7. Bayad-pinsala. Sumasang-ayon kang ipagtanggol, bigyan ng bayad-pinsala at hawakan BullyingCanada, hindi nakakasama mula sa anuman at lahat ng pananagutan, gastos at gastos, kabilang ang makatuwirang bayarin ng mga abugado, na nauugnay sa anumang paglabag sa Kasunduang ito na iyong, o kaugnay sa paggamit ng BullyingCanada site o Internet o ang paglalagay o paghahatid ng anumang mensahe, impormasyon, software o iba pang mga materyal sa BullyingCanada site o sa Internet mo.
  8. Trademark. BullyingCanada, at iba pang mga pangalan, logo at icon na nakikilala BullyingCanada, ang mga produkto at serbisyo na isinangguni dito ay mga trademark o rehistradong trademark ng kani-kanilang kumpanya. Ang lahat ng iba pang mga produkto at / o tatak o mga pangalan ng kumpanya na nabanggit dito ay ang mga trademark ng kani-kanilang mga may-ari.
  9. Teritoryo. Ang BullyingCanada ang site ay inaalok lamang sa Canada.
  10. Miscellaneous. Ang Kasunduang ito, kasama ang anuman at lahat ng mga dokumento na isinangguni dito ay bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan BullyingCanada at nauugnay ka sa paksang paksa dito. BullyingCanadaAng kabiguan na igiit o ipatupad ang mahigpit na pagganap ng anumang pagkakaloob ng Kasunduang ito ay hindi dapat ipakahulugan bilang isang pagwawaksi sa anumang mga probisyon o karapatan. Kung ang alinman sa mga probisyon na nakapaloob sa Kasunduang ito ay tinutukoy na walang bisa, hindi wasto o hindi maipatupad ng isang korte ng may kakayahang hurisdiksyon, ang naturang pagpapasiya ay hindi makakaapekto sa natitirang mga probisyon na nakapaloob dito. Ang Kasunduang ito ay pamamahalaan ng at ipakahulugan alinsunod sa mga batas ng lalawigan ng Ontario at mga pederal na batas ng Canada na nalalapat dito. Hiniling ng mga partido na ang kasunduang ito at lahat ng mga dokumento na may kaugnayan dito ay iguhit sa Ingles. (Para sa mga partido na hinihingi ang kombensiyon ng bansa sa mga dokumento tungkol sa iyong mga dokumento sa paligid).

ANG PAGGAMIT NG SITONG ITO AY NAGPAPIRMA NG IYONG KASUNDUAN SA MGA TUNTUNIN NG GAMIT.

en English
X
Laktawan sa nilalaman