Användarvillkor

BullyingCanada, Inc. tillhandahåller BullyingCanada webbplats under förutsättning att du följer villkoren nedan.

LÄS DETTA INNAN DU ÅTKOMMER BULLYINGCANADA HEMSIDA. GENOM ATT ÅTKOMMA BULLYINGCANADA WEBBPLATS, DU GODKÄNNER ATT VARA BUNDEN AV VILLKOR OCH VILLKOR NEDAN. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR FÅR DU INTE ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA BULLYINGCANADA WEBBPLATS.

Genom att komma åt BullyingCanada webbplats du samtycker till att vara bunden av villkoren nedan:

  1. Regler. När du besöker BullyingCanada webbplatsen får du inte: lägga ut, överföra eller på annat sätt distribuera information som utgör eller uppmuntrande beteende som skulle utgöra ett brott eller ge upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt använda BullyingCanada webbplatsen på ett sätt som strider mot lag eller skulle tjäna till att begränsa eller hindra någon annan användare från att använda eller njuta av BullyingCanada Webbplats eller Internet; posta eller överföra all information eller programvara som innehåller virus, cancelbot, trojansk häst, mask eller annan skadlig eller störande komponent; ladda upp, publicera, publicera, överföra, reproducera eller distribuera på något sätt information, programvara eller annat material som erhållits genom BullyingCanada webbplats som är skyddad av upphovsrätt eller annan immateriell äganderätt, eller härledda verk med avseende på detta, utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren eller rättighetsinnehavaren. Om det inte uttryckligen tillåts av leverantören av sådant material, materialet som erhålls från eller genom BullyingCanada webbplatsen får inte reproduceras, lagras i ett elektroniskt hämtningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt fysiskt, elektroniskt eller på annat sätt. BullyingCanada har inget ansvar för någon information eller tjänster som tillhandahålls på eller genom BullyingCanada webbplats eller Internet, förutom vad som anges i villkoren. Vid tillhandahållande av information och tjänster, BullyingCanada ger inga garantier angående innehållet och dess tillämpning av användare, eller angående tillgängligheten och säkerheten för dess tjänster. Användare är ansvariga för att se till att all information de använder är lämplig för deras syften. Denna information är inte avsedd att ersätta kvalificerad professionell rådgivning. Användare bör fortsätta att söka information från en kvalificerad professionell specifik för situationen. Denna ansvarsfriskrivning görs på uppdrag av BullyingCanada, dess administratör(er) och eventuella sponsorer, företag, individer, statliga myndigheter och organisationer som presenterar information om BullyingCanada plats.
  2. Övervakning. BullyingCanada har ingen skyldighet att övervaka BullyingCanada Webbplats. Däremot håller du med om det BullyingCanada har rätt att övervaka BullyingCanada Webbplatsen elektroniskt från tid till annan och för att avslöja all information som behövs för att tillgodose lagar, förordningar eller annan statlig begäran, för att driva BullyingCanada Webbplatsen på rätt sätt, eller för att skydda sig själv eller dess användare. BullyingCanada kommer inte avsiktligt att övervaka eller avslöja något privat e-postmeddelande om det inte krävs enligt lag. BullyingCanada förbehåller sig rätten att vägra publicera eller ta bort all information eller material, helt eller delvis, som, efter eget gottfinnande, är oacceptabelt, oönskat eller bryter mot detta avtal.
  3. Integritet. Se Sekretesspolicy.
  4. Donera över internet. När du gör donationer genom BullyingCanada webbplats kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information, inklusive kreditkort eller andra betalningsmekanismer. Du samtycker till att all information du lämnar via BullyingCanada webbplatsen kommer att vara korrekt och fullständig. Du samtycker till att betala alla avgifter som ådras av dig eller andra användare av ditt kreditkort eller andra betalningsmekanismer när sådana avgifter uppstår.
  5. Ansvarsbegränsning. Varken BullyingCanada inte heller BullyingCanada ta allt ansvar för riktigheten eller giltigheten av alla påståenden eller uttalanden som finns i dokumenten och relaterad grafik på BullyingCanada webbplats. Ytterligare, BullyingCanada gör inga utfästelser om lämpligheten av någon av informationen i dokumenten och relaterad grafik på BullyingCanada webbplats för alla ändamål. Alla sådana dokument och relaterad grafik tillhandahålls utan garanti av något slag. Under inga omständigheter ska BullyingCanada vara ansvarig för alla skador, inklusive särskilda, indirekta eller följdskador, som uppstår ur eller i samband med användningen eller utförandet av information tillgänglig från tjänsten.
  6. Tillflykt. Om du är missnöjd med BullyingCanada webbplats eller med några villkor, regler, policyer, riktlinjer eller praxis för BullyingCanada vid drift av BullyingCanada är din enda och exklusiva lösning att sluta använda BullyingCanada plats.
  7. Ersättning. Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla kvar BullyingCanada. BullyingCanada webbplats eller Internet eller placering eller överföring av meddelanden, information, programvara eller annat material på BullyingCanada webbplats eller på Internet av dig.
  8. Varumärken. BullyingCanada, och andra namn, logotyper och ikoner som identifierar BullyingCanada, produkter och tjänster som hänvisas till här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Alla andra produkt- och/eller varumärkes- eller företagsnamn som nämns häri är varumärken som tillhör sina respektive ägare.
  9. Territorium. De BullyingCanada webbplatsen erbjuds endast i Kanada.
  10. Diverse. Detta avtal, inklusive alla dokument som hänvisas till häri, utgör hela avtalet mellan BullyingCanada och du som hänför sig till ämnet härav. BullyingCanadaUnderlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt genomförande av någon bestämmelse i detta avtal ska inte tolkas som ett avstående från några bestämmelser eller rättigheter. Om någon av bestämmelserna i detta Avtal bedöms vara ogiltiga, ogiltiga eller på annat sätt omöjliga att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion, ska ett sådant beslut inte påverka de återstående bestämmelserna häri. Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i provinsen Ontario och de federala lagarna i Kanada som är tillämpliga där. Parterna har krävt att detta avtal och alla handlingar som hänför sig till det ska upprättas på engelska. (Les parties ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS BETYCKER DITT SAMTYCKE TILL ANVÄNDARVILLKOR.

en English
X
Hoppa till innehåll