Lietošanas noteikumi

BullyingCanada, Inc. nodrošina BullyingCanada tīmekļa vietni, ja ievērojat tālāk norādītos noteikumus un nosacījumus.

LŪDZU, IZLASIET ŠO PIRMS PIEKĻŪŠANAS BULLYINGCANADA Tīmekļa vietne. PIEKĻŪTĒJOTIES BULLYINGCANADA VIETNE, JŪS PIEKRĪTAT TĀLĀK TO NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM. JA NEVĒLAMIES IEVĒROT ŠO NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI, JŪS DRĪKST NEPIEKĻŪT VAI IZMANTOT BULLYINGCANADA VIETNE.

Piekļūstot BullyingCanada vietnē jūs piekrītat ievērot tālāk norādītos noteikumus un nosacījumus:

  1. Noteikumi. Apmeklējot BullyingCanada vietnē, jūs nedrīkstat: ievietot, pārsūtīt vai citādi izplatīt informāciju, kas veido vai veicina rīcību, kas būtu uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu vai izraisītu civiltiesisko atbildību, vai citādi izmantot BullyingCanada vietni veidā, kas ir pretrunā ar likumu vai ierobežotu vai kavētu jebkuru citu lietotāju izmantot vai baudīt BullyingCanada vietne vai internets; publicēt vai pārsūtīt jebkādu informāciju vai programmatūru, kas satur vīrusu, cancelbot, Trojas zirgu, tārpu vai citu kaitīgu vai traucējošu komponentu; jebkādā veidā augšupielādēt, publicēt, publicēt, pārraidīt, reproducēt vai izplatīt informāciju, programmatūru vai citus materiālus, kas iegūti, izmantojot BullyingCanada vietne, kas ir aizsargāta ar autortiesībām vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, vai ar tām saistīti atvasināti darbi, nesaņemot atļauju no autortiesību īpašnieka vai tiesību īpašnieka. Ja vien šāda materiāla nodrošinātājs nav nepārprotami atļāvis, materiāls iegūts no vai caur BullyingCanada vietni nedrīkst reproducēt, glabāt elektroniskās izguves sistēmā vai pārsūtīt nekādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem fiziski, elektroniski vai citādi. BullyingCanada nav atbildīgs par jebkādu informāciju vai pakalpojumiem, kas sniegti vietnē vai caur to BullyingCanada vietnē vai internetā, izņemot noteikumos un nosacījumos noteiktos gadījumus. Sniedzot informāciju un pakalpojumus, BullyingCanada nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz saturu un tā lietošanu no lietotājiem, kā arī par savu pakalpojumu pieejamību un drošību. Lietotāji ir atbildīgi par to, lai visa viņu izmantotā informācija būtu atbilstoša viņu mērķiem. Šī informācija nav domāta kā kvalificēta profesionāla padoma aizstājējs. Lietotājiem jāturpina meklēt informāciju no kvalificēta speciālista, kas atbilst konkrētajai situācijai. Šī atruna ir izteikta vārdā BullyingCanada, tā administrators(-i) un visi sponsori, korporācijas, privātpersonas, valsts aģentūras un organizācijas, kas sniedz informāciju par BullyingCanada vietā.
  2. Uzraudzība. BullyingCanada nav pienākuma uzraudzīt BullyingCanada Vietne. Tomēr jūs tam piekrītat BullyingCanada ir tiesības uzraudzīt BullyingCanada Vietni laiku pa laikam elektroniski un izpaust jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu jebkuru likumu, noteikumu vai citu valdības pieprasījumu, lai darbotos BullyingCanada vietni pareizi vai lai aizsargātu sevi vai tās lietotājus. BullyingCanada tīši nepārraudzīs un neizpaudīs nevienu privātu e-pasta ziņojumu, ja vien tas nav noteikts likumā. BullyingCanada patur tiesības pilnībā vai daļēji atteikties publicēt vai noņemt jebkādu informāciju vai materiālus, kas pēc saviem ieskatiem ir nepieņemami, nevēlami vai pārkāpj šo Līgumu.
  3. Privātums. Skatiet Privātuma politiku.
  4. Ziedošana, izmantojot internetu. Veicot ziedojumus, izmantojot BullyingCanada vietnē, jums var tikt lūgts sniegt noteiktu informāciju, tostarp kredītkarti vai citus maksājumu mehānismus. Jūs piekrītat, ka visa informācija, ko sniedzat, izmantojot BullyingCanada vietne būs precīza un pilnīga. Jūs piekrītat samaksāt visas izmaksas, kas rodas jums vai citiem jūsu kredītkartes vai citu maksājumu mehānismu lietotājiem, kad šādas maksas rodas.
  5. Atbildības ierobežojums. Ne viens, ne otrs BullyingCanada nē BullyingCanada uzņemties jebkādu atbildību par jebkuru pretenziju vai apgalvojumu precizitāti vai pamatotību, kas ietverta dokumentos un saistītajos grafikos uz BullyingCanada vietne. Tālāk, BullyingCanada nesniedz nekādus apgalvojumus par dokumentos un saistītajos grafikos ietvertās informācijas piemērotību BullyingCanada vietne jebkuram mērķim. Visi šādi dokumenti un saistītie attēli tiek nodrošināti bez jebkādas garantijas. Nekādā gadījumā nedrīkst BullyingCanada būt atbildīgiem par jebkādiem zaudējumiem, tostarp īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas izriet no pakalpojuma pieejamās informācijas izmantošanas vai izpildes vai saistībā ar to.
  6. Atgriešanās. Ja esat neapmierināts ar BullyingCanada vietni vai ar jebkādiem noteikumiem, nosacījumiem, noteikumiem, politikām, vadlīnijām vai praksi BullyingCanada ekspluatējot BullyingCanada vietni, jūsu vienīgais un ekskluzīvais risinājums ir pārtraukt lietot BullyingCanada vietā.
  7. Atlīdzība. Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un paturēt BullyingCanada, ir nekaitīgs no jebkādām saistībām, izmaksām un izdevumiem, tostarp saprātīgām advokātu honorāriem, kas saistīti ar jebkādiem šī Līguma pārkāpumiem no jūsu puses vai saistībā ar BullyingCanada vietni vai internetu vai jebkādu ziņojumu, informācijas, programmatūras vai citu materiālu ievietošanu vai pārsūtīšanu vietnē BullyingCanada vietnē vai internetā.
  8. Preču zīmes. BullyingCanada, un citi nosaukumi, logotipi un ikonas, kas identificē BullyingCanada, šeit minētie produkti un pakalpojumi ir attiecīgo uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Visi citi šeit minētie produktu un/vai zīmolu vai uzņēmumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.
  9. Teritorija. The BullyingCanada vietne tiek piedāvāta tikai Kanādā.
  10. Dažādi. Šis Līgums, ieskaitot visus un visus šeit norādītos dokumentus, veido visu vienošanos starp BullyingCanada un jūs, kas attiecas uz šī satura priekšmetu. BullyingCanadaTas, ka uzņēmums neuzstāj vai neveicina jebkura šī Līguma noteikuma stingru izpildi, netiks interpretēta kā atteikšanās no jebkādiem noteikumiem vai tiesībām. Ja kādu no šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem kompetentās jurisdikcijas tiesa atzīst par spēkā neesošu, spēkā neesošu vai citādi neizpildāmu, šāda noteikšana neietekmē pārējos šajā Līgumā ietvertos noteikumus. Šo Līgumu reglamentē un interpretē saskaņā ar Ontario provinces likumiem un tajā piemērojamiem Kanādas federālajiem likumiem. Puses ir pieprasījušas, lai šis līgums un visi ar to saistītie dokumenti tiktu sastādīti angļu valodā. (Les party ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

ŠĪS VIETNES IZMANTOŠANA APLIECINA JŪSU PIEKRĪŠANU LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM.

en English
X
Pāriet uz saturu