Naudojimo sąlygos

BullyingCanada, Inc. teikia BullyingCanada svetainėje, jei laikotės toliau nurodytų sąlygų.

PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIĄ PRIEŠ PRIEŠ PRISIEITI BULLYINGCANADA INTERNETO SVETAINĖ. PRIEIGUS PRIE BULLYINGCANADA SVETAINE, JŪS SUTINKATE LAIKYTI TOLIAU TOLIŲ SĄLYGŲ IR SĄLYGŲ. JEI NENORITE LAIKOTIS ŠIŲ SĄLYGŲ IR SĄLYGŲ, NEGALITE PRIEIGTI ARBA NAUDOTI BULLYINGCANADA SVETAINE.

Prisijungę prie BullyingCanada svetainėje sutinkate laikytis toliau išvardytų taisyklių ir sąlygų:

  1. Taisyklės. Lankantis pas BullyingCanada svetainėje, jūs negalite: skelbti, perduoti ar kitaip platinti informacijos, kuri sudaro ar skatina elgesį, kuris būtų laikomas baudžiamuoju nusikaltimu arba užtrauktų civilinę atsakomybę, arba kitaip naudoti BullyingCanada svetainę tokiu būdu, kuris prieštarauja įstatymams arba apribotų ar trukdytų bet kuriam kitam vartotojui naudotis ar mėgautis BullyingCanada Svetainė arba internetas; skelbti arba perduoti bet kokią informaciją ar programinę įrangą, kurioje yra virusų, atšaukimo robotų, Trojos arklių, kirminų ar kitų žalingų ar trikdančių komponentų; bet kokiu būdu įkelti, skelbti, skelbti, neperduoti, atgaminti ar platinti informaciją, programinę įrangą ar kitą medžiagą, gautą per BullyingCanada svetainę, kuri yra saugoma autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių, arba su jomis susijusių išvestinių darbų, negavus autorių teisių savininko ar teisių turėtojo leidimo. Išskyrus atvejus, kai tokios medžiagos teikėjas aiškiai leidžia, medžiaga, gauta iš arba per BullyingCanada svetainė negali būti atkurta, saugoma elektroninėje paieškos sistemoje ar perduodama jokia forma ar bet kokiomis fizinėmis, elektroninėmis ar kitokiomis priemonėmis. BullyingCanada neprisiima atsakomybės už jokią informaciją ar paslaugas, teikiamas svetainėje arba per ją BullyingCanada svetainėje ar internete, išskyrus atvejus, nurodytus sąlygose. Teikdamas informaciją ir paslaugas, BullyingCanada nesuteikia jokių garantijų dėl turinio ir jo pritaikymo naudotojams arba dėl savo paslaugų prieinamumo ir saugumo. Vartotojai yra atsakingi už tai, kad bet kokia jų naudojama informacija atitiktų jų tikslus. Ši informacija nėra skirta kvalifikuoto specialisto patarimui pakeisti. Vartotojai turėtų ir toliau ieškoti konkrečios situacijos informacijos iš kvalifikuoto specialisto. Šis atsisakymas sudarytas vardu BullyingCanada, jo administratorius (-ai) ir visi rėmėjai, korporacijos, asmenys, vyriausybinės agentūros ir organizacijos, teikiančios informaciją apie BullyingCanada svetainę.
  2. Stebėjimas. BullyingCanada neturi pareigos stebėti BullyingCanada Svetainė. Tačiau jūs sutinkate su tuo BullyingCanada turi teisę stebėti BullyingCanada retkarčiais elektroniniu būdu svetainėje ir atskleisti bet kokią informaciją, kurios reikia, kad būtų patenkinti įstatymai, teisės aktai ar kiti vyriausybės reikalavimai, BullyingCanada tinkamai svetainę arba apsaugoti save ar jos vartotojus. BullyingCanada tyčia nežiūrės ir neatskleis jokių privačių elektroninio pašto žinučių, nebent to reikalauja įstatymai. BullyingCanada pasilieka teisę atsisakyti skelbti arba pašalinti visą ar iš dalies informaciją ar medžiagą, kuri savo nuožiūra yra nepriimtina, nepageidaujama arba pažeidžia šią Sutartį.
  3. Privatumas. Žr. Privatumo politiką.
  4. Aukojimas internetu. Aukojant per BullyingCanada svetainėje, jūsų gali būti paprašyta pateikti tam tikrą informaciją, įskaitant kredito kortelę ar kitus mokėjimo mechanizmus. Jūs sutinkate, kad visa informacija, kurią pateikiate per BullyingCanada svetainė bus tiksli ir išsami. Sutinkate sumokėti visus mokesčius, kuriuos patiriate jūs arba kiti jūsų kredito kortelės ar kitų mokėjimo mechanizmų naudotojai, kai tokie mokesčiai atsiranda.
  5. Atsakomybės apribojimas. Nei BullyingCanada ne BullyingCanada prisiimti bet kokią atsakomybę už bet kokių pretenzijų ar teiginių, pateiktų dokumentuose ir susijusioje grafinėje antraštėje, tikslumą ar pagrįstumą. BullyingCanada svetainę. Toliau, BullyingCanada nepareiškia jokios informacijos, esančios dokumentuose ir susijusioje grafinėje antraštėje, tinkamumo BullyingCanada svetainė bet kokiam tikslui. Visi tokie dokumentai ir su jais susijusi grafika yra teikiami be jokios garantijos. Jokiu būdu neturi BullyingCanada būti atsakingas už bet kokią žalą, įskaitant specialią, netiesioginę ar pasekminę žalą, atsirandančią dėl paslaugos turimos informacijos naudojimo ar vykdymo arba susijusią su ja.
  6. Kreiptis. Jei esate nepatenkinti BullyingCanada svetainėje arba bet kokiomis sąlygomis, sąlygomis, taisyklėmis, politika, gairėmis ar praktika BullyingCanada eksploatuojant BullyingCanada svetainėje, jūsų vienintelė ir išskirtinė priemonė yra nustoti naudotis BullyingCanada svetainę.
  7. Kompensacija. Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir sulaikyti BullyingCanada, nepavojingas nuo bet kokių įsipareigojimų, išlaidų ir išlaidų, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams, susijusius su bet kokiu šios Sutarties pažeidimu arba su naudojimusi BullyingCanada svetainėje ar internete arba bet kokio pranešimo, informacijos, programinės įrangos ar kitos medžiagos talpinimas ar perdavimas BullyingCanada svetainėje arba internete.
  8. Prekių ženklai. BullyingCanada, ir kiti identifikuojantys pavadinimai, logotipai ir piktogramos BullyingCanada, čia nurodyti produktai ir paslaugos yra atitinkamų įmonių prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Visi kiti čia paminėti gaminių ir (arba) prekių ženklų ar įmonių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai.
  9. Teritorija. The BullyingCanada svetainė siūloma tik Kanadoje.
  10. Įvairūs. Ši Sutartis, įskaitant visus ir visus joje nurodytus dokumentus, sudaro visą susitarimą tarp BullyingCanada ir jūs, susiję su čia aptariama tema. BullyingCanadaJei nereikalaujama griežtai laikytis bet kurios šios Sutarties nuostatos ar jos neįgyvendinama, tai nėra aiškinama kaip kokių nors nuostatų ar teisės atsisakymas. Jei kuri nors iš šios Sutarties nuostatų yra pripažinta negaliojančia, negaliojančia ar kitaip neįgyvendinama kompetentingos jurisdikcijos teismo, toks sprendimas neturės įtakos likusioms čia esančioms nuostatoms. Šią Sutartį reglamentuoja Ontarijo provincijos įstatymai ir joje taikomi federaliniai Kanados įstatymai ir ji aiškinama pagal juos. Šalys reikalavo, kad ši sutartis ir visi su ja susiję dokumentai būtų parengti anglų kalba. (Les party ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

NAUDOJIMAS ŠIA SVETAINE PAŽYMI, SUTINKATE SU NAUDOJIMOSI SĄLYGOMIS.

en English
X
Pereiti prie turinio