תנאי שימוש

BullyingCanada, Inc. מספקת את BullyingCanada אתר אינטרנט בכפוף לעמידה בתנאים וההגבלות שלהלן.

אנא קרא זאת לפני הגישה ל- BULLYINGCANADA אתר אינטרנט. על ידי גישה ל- BULLYINGCANADA אתר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות שלהלן. אם אינך מעוניין להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה, אינך רשאי לגשת או להשתמש ב BULLYINGCANADA אֲתַר.

על ידי גישה ל- BullyingCanada אתר שאתה מסכים להיות כפוף לתנאים וההגבלות המפורטים להלן:

  1. כללים. בעת ביקור ב BullyingCanada באתר, אינך רשאי: לפרסם, לשדר או להפיץ בדרך אחרת מידע המהווה או מעודד התנהגות אשר תהווה עבירה פלילית או תגרום לאחריות אזרחית, או להשתמש בכל דרך אחרת BullyingCanada האתר באופן המנוגד לחוק או ישמש להגביל או למנוע מכל משתמש אחר להשתמש או ליהנות ממנו BullyingCanada אתר או אינטרנט; לפרסם או להעביר כל מידע או תוכנה המכילים וירוס, cancelbot, סוס טרויאני, תולעת או רכיב מזיק או משבש אחר; להעלות, לפרסם, לפרסם, לשדר, לשכפל או להפיץ בכל דרך, מידע, תוכנה או חומר אחר שהושג באמצעות BullyingCanada אתר המוגן בזכויות יוצרים, או בזכות קניין רוחני אחרת, או יצירות נגזרות לגביו, ללא קבלת רשות מבעל זכויות היוצרים או בעל הזכויות. אלא אם כן הותר במפורש על ידי ספק החומר כאמור, החומר שהושג מה- או באמצעות BullyingCanada אין לשכפל את האתר, לאחסן אותו במערכת אחזור אלקטרונית, או לשדר בכל צורה או בכל אמצעי פיזי, אלקטרוני או אחר. BullyingCanada אין כל אחריות לכל מידע או שירותים הניתנים על או באמצעות BullyingCanada האתר או האינטרנט, למעט המפורט בתנאים וההגבלות. במתן מידע ושירותים, BullyingCanada אינה מתחייבת לגבי התוכן והיישום שלו על ידי המשתמשים, או לגבי הנגישות והאבטחה של שירותיה. המשתמשים אחראים לוודא שכל מידע שהם משתמשים בהם מתאים למטרותיהם. מידע זה אינו נועד כתחליף לייעוץ מקצועי מוסמך. על המשתמשים להמשיך ולחפש מידע מאיש מקצוע מוסמך ספציפי לסיטואציה. כתב ויתור זה נעשה מטעם BullyingCanada, המנהלים שלו וכל נותני החסות, תאגידים, יחידים, סוכנויות ממשלתיות וארגונים המציגים מידע על BullyingCanada אתר.
  2. מעקב. BullyingCanada אין חובה לפקח על BullyingCanada אֲתַר. עם זאת, אתה מסכים לכך BullyingCanada יש לו את הזכות לפקח על BullyingCanada האתר באופן אלקטרוני מעת לעת ולחשוף כל מידע לפי הצורך כדי לספק כל חוק, תקנה או בקשה ממשלתית אחרת, כדי להפעיל את BullyingCanada האתר כהלכה, או כדי להגן על עצמו או על המשתמשים בו. BullyingCanada לא ינטר או יחשוף בכוונה כל הודעת דואר אלקטרוני פרטית אלא אם כן הדבר נדרש על פי חוק. BullyingCanada שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפרסם או להסיר כל מידע או חומרים, כולם או חלקם, שלפי שיקול דעתה הבלעדי, אינם מקובלים, בלתי רצויים או מפרים את הסכם זה.
  3. פְּרָטִיוּת. ראה מדיניות פרטיות.
  4. תרומה דרך האינטרנט. בעת מתן תרומות דרך ה BullyingCanada באתר, ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים, כולל כרטיס אשראי או מנגנוני תשלום אחרים. אתה מסכים שכל המידע שאתה מספק דרך BullyingCanada האתר יהיה מדויק ומלא. אתה מסכים לשלם את כל החיובים שנגרמו לך או למשתמשים אחרים בכרטיס האשראי שלך או במנגנוני תשלום אחרים כאשר חיובים כאלה נוצרים.
  5. הגבלת אחריות. לא זה ולא זה BullyingCanada ולא BullyingCanada לקחת אחריות על הדיוק או התקפות של כל טענות או הצהרות הכלולים במסמכים ובגרפיקה הקשורה ב- BullyingCanada אֲתַר. נוסף, BullyingCanada אינו מציג מצג לגבי התאמתו של כל מידע הכלול במסמכים ובגרפיקה הקשורה ב- BullyingCanada אתר לכל מטרה. כל המסמכים הללו והגרפיקה הקשורה מסופקים ללא אחריות מכל סוג שהוא. בשום מקרה לא BullyingCanada להיות אחראי לכל נזק שהוא, לרבות נזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, הנובעים או בקשר עם השימוש או הביצוע של המידע הזמין מהשירות.
  6. פְּנִיָה. אם אתה לא מרוצה מה BullyingCanada באתר או עם כל תנאים, תנאים, כללים, מדיניות, הנחיות או שיטות עבודה של BullyingCanada בהפעלת ה BullyingCanada באתר, התרופה היחידה והבלעדית שלך היא הפסקת השימוש ב BullyingCanada אתר.
  7. שִׁפּוּי. אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק BullyingCanada, לא מזיק מכל אחריות, עלויות והוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, הקשורים לכל הפרה של הסכם זה על ידך, או בקשר עם השימוש ב- BullyingCanada האתר או האינטרנט או מיקום או שידור של כל הודעה, מידע, תוכנה או חומרים אחרים באתר BullyingCanada באתר או באינטרנט על ידך.
  8. סימני מסחר. BullyingCanada, ושמות אחרים, סמלי לוגו ואייקונים המזהים BullyingCanada, מוצרים ושירותים המוזכרים כאן הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברות המתאימות. כל שאר שמות המוצרים ו/או המותגים או החברות המוזכרים כאן הם הסימנים המסחריים של בעליהם בהתאמה.
  9. שֶׁטַח. ה BullyingCanada האתר מוצע רק בקנדה.
  10. שונות. הסכם זה, לרבות כל המסמכים המוזכרים בו, מהווים את ההסכם כולו בין BullyingCanada ואתה הנוגעים לנושא זה. BullyingCanadaאי התעקשות או אכיפה של ביצוע קפדני של תנאי כלשהו בהסכם זה לא יתפרש כוויתור על הוראות או זכות כלשהן. אם בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת יקבע שאחת מההוראות הכלולות בהסכם זה בטלה, פסולה או בלתי ניתנת לאכיפה אחרת, קביעה כזו לא תשפיע על שאר ההוראות הכלולות כאן. הסכם זה יהיה כפוף לחוקים של מחוז אונטריו והחוקים הפדרליים של קנדה החלים בו ויתפרש בהתאם. הצדדים דרשו כי הסכם זה וכל המסמכים הנוגעים אליו יערכו באנגלית. (Les parties ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש.

en English
X
עבור לתוכן