Használati feltételek

BullyingCanada, Inc. biztosítja a BullyingCanada weboldalon, ha betartja az alábbi feltételeket.

KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT, MIELŐTT ELÉRHETNE A BULLYINGCANADA WEBOLDAL. ELÉRÉSÉVEL A BULLYINGCANADA OLDALON, ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. HA NEM AKARJA MEGKÖTELEZETT EZEN FELTÉTELEKET, NEM férhet hozzá, illetve NEM HASZNÁLHATJA BULLYINGCANADA WEBHELY.

A BullyingCanada a webhelyen elfogadja az alábbiakban felsorolt ​​feltételeket:

  1. Szabályok. Miközben meglátogatta a BullyingCanada nem tehet közzé, nem továbbíthat vagy más módon terjeszthet olyan információkat, amelyek bűncselekménynek minősülnek vagy polgári jogi felelősségre vonhatók, vagy más módon nem használhatják fel a BullyingCanada az oldalt olyan módon, amely ellentétes a törvényekkel, vagy arra szolgálna, hogy korlátozza vagy gátolja bármely más felhasználó használatát vagy élvezetét BullyingCanada webhely vagy internet; olyan információt vagy szoftvert közzétenni vagy továbbítani, amely vírust, cancelbotot, trójai falót, férget vagy más káros vagy zavaró összetevőt tartalmaz; a webhelyen keresztül szerzett információkat, szoftvereket vagy egyéb anyagokat bármilyen módon feltölteni, közzétenni, közzétenni, továbbítani, reprodukálni vagy terjeszteni. BullyingCanada szerzői joggal vagy más szellemi tulajdonjoggal védett webhely, illetve az ezekből származó származékos művek a szerzői jog tulajdonosának vagy jogtulajdonosának engedélye nélkül. Hacsak az ilyen anyagok szolgáltatója ezt kifejezetten nem engedélyezi, a beszerzett anyagokat a BullyingCanada A weboldalt semmilyen formában vagy eszközzel nem lehet reprodukálni, elektronikus visszakereső rendszerben tárolni, vagy továbbítani semmilyen fizikai, elektronikus vagy egyéb módon. BullyingCanada nem vállal felelősséget a webhelyen vagy azon keresztül nyújtott információkért vagy szolgáltatásokért BullyingCanada webhelyen vagy az interneten, kivéve a feltételekben foglaltakat. Az információk és szolgáltatások nyújtása során, BullyingCanada nem vállal szavatosságot a tartalomra és annak felhasználók általi alkalmazására, illetve szolgáltatásainak elérhetőségére és biztonságára vonatkozóan. A felhasználók felelősek azért, hogy minden általuk felhasznált információ megfeleljen a céljaiknak. Ez az információ nem helyettesíti a képzett szakmai tanácsokat. A felhasználóknak továbbra is az adott helyzetre vonatkozó, képzett szakembertől kell információt kérniük. Ez a felelősségkizárás a(z) nevében készült BullyingCanada, adminisztrátora(i) és minden szponzor, vállalat, magánszemély, kormányzati ügynökség és szervezet, amely információkat nyújt be a BullyingCanada oldalon.
  2. Monitoring. BullyingCanada nem köteles ellenőrizni a BullyingCanada Webhely. Ezzel azonban egyetértesz BullyingCanada joga van figyelemmel kísérni a BullyingCanada Időről időre elektronikusan ellátja az oldalt, és nyilvánosságra hoz minden olyan információt, amely törvényi, rendeleti vagy egyéb kormányzati kérés teljesítéséhez, a BullyingCanada megfelelő webhelyet, vagy saját magát vagy felhasználóit megvédeni. BullyingCanada szándékosan nem figyel és nem tesz közzé semmilyen privát e-mail üzenetet, kivéve, ha azt törvény írja elő. BullyingCanada fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy részben vagy egészben megtagadja bármely olyan információ vagy anyag közzétételét vagy eltávolítását, amely saját belátása szerint elfogadhatatlan, nem kívánatos vagy sérti a jelen Szerződést.
  3. Magánélet. Lásd az Adatvédelmi szabályzatot.
  4. Adományozás az interneten keresztül. Adományozáskor a BullyingCanada előfordulhat, hogy bizonyos információkat adjon meg, beleértve a hitelkártyát vagy más fizetési módokat. Ön elfogadja, hogy minden olyan információt, amelyet a BullyingCanada az oldal pontos és teljes lesz. Ön beleegyezik, hogy kifizeti az Önnél vagy a hitelkártya vagy más fizetési mechanizmus más felhasználóinál felmerülő költségeket, amikor ilyen díjak merülnek fel.
  5. Korlátolt felelősség. Se BullyingCanada sem BullyingCanada felelősséget vállalni a dokumentumokban és a kapcsolódó grafikákban szereplő állítások vagy állítások pontosságáért vagy érvényességéért BullyingCanada webhely. További, BullyingCanada nem vállal felelősséget a dokumentumokban és a kapcsolódó grafikákon található információk megfelelőségével kapcsolatban BullyingCanada webhely bármilyen célra. Minden ilyen dokumentumot és kapcsolódó grafikát mindenféle garancia nélkül biztosítunk. Semmi esetre sem BullyingCanada felelősséggel tartozik minden olyan kárért, ideértve a különleges, közvetett vagy következményes károkat is, amelyek a szolgáltatásból elérhető információk felhasználásából vagy teljesítése során keletkeznek vagy azzal kapcsolatosak.
  6. Jogorvoslat. Ha elégedetlen a BullyingCanada webhely vagy annak bármely feltételei, feltételei, szabályai, irányelvei, irányelvei vagy gyakorlatai BullyingCanada működtetésében a BullyingCanada webhelyen, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslati lehetősége, ha abbahagyja a BullyingCanada oldalon.
  7. Kártalanítás. Ön beleegyezik a védekezésbe, a kártalanításba és a visszatartásba BullyingCanada, mentes minden olyan felelősségtől, költségtől és kiadástól, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amelyek a jelen Szerződés Ön általi megsértésével vagy a BullyingCanada webhelyen vagy az interneten, vagy bármilyen üzenet, információ, szoftver vagy egyéb anyag elhelyezése vagy továbbítása a webhelyen BullyingCanada webhelyen vagy az interneten.
  8. Védjegyek. BullyingCanadaés egyéb nevek, logók és ikonok, amelyek azonosítják BullyingCanada, az itt hivatkozott termékek és szolgáltatások az adott vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt említett összes többi termék és/vagy márka vagy cégnév a megfelelő tulajdonosok védjegye.
  9. Terület. A BullyingCanada az oldalt csak Kanadában kínálják.
  10. Vegyes. A jelen Megállapodás, beleértve az itt hivatkozott dokumentumokat, alkotja a teljes megállapodást BullyingCanada és Ön a jelen dokumentum tárgyához kapcsolódóan. BullyingCanadaHa nem ragaszkodik a jelen Megállapodás bármely rendelkezésének szigorú teljesítéséhez, vagy nem érvényesíti azt, az nem értelmezhető a rendelkezésekről vagy jogokról való lemondásként. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését érvénytelennek, érvénytelennek vagy egyéb módon végrehajthatatlannak ítéli az illetékes bíróság, az ilyen megállapítás nem érinti a jelen Szerződés többi rendelkezését. A jelen Megállapodásra Ontario tartomány törvényei és az ott alkalmazandó kanadai szövetségi törvények az irányadók és azokkal összhangban kell értelmezni. A felek megkövetelték, hogy jelen megállapodást és a hozzá kapcsolódó összes dokumentumot angol nyelven készítsék el. (Les party ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

AZ OLDAL HASZNÁLATA JELENTI ELFOGADÁST A HASZNÁLATI FELTÉTELEKHEZ.

en English
X
Ugrás a tartalomra