N ap sonje w anpil paske w ap sipòte jèn ki sibi entimidasyon pou jenerasyon k ap vini yo

Pa fè yon kado konpasyon ak memorab BullyingCanada soti nan byen ou a, ou pral gen yon enpak pozitif sou lavi timoun yo entimidasyon, menm lontan apre ou fin ale. Tanpri pale ak konseye finansye w la pou w chwazi kalite kado eritaj ki pi byen adapte ak bezwen w yo.

Kado nan volonte ou:

Nan testaman ou, ou ka demontre senpati ou pou timoun entimidasyon lè w deziyen yon kado BullyingCanada Inc. Ou ka deziyen yon sòm lajan espesifik, yon moso nan pwopriyete, oswa yon pousantaj rezidyèl nan byen ou. Ou kapab tou bay sekirite nan testaman ou. Lè w fè sa, byen imobilye ou p ap gen pou peye okenn taks sou pwofi kapital sou valè valè apresye. Li fasil epi li pa chè pou ajoute yon kado charitab nan testaman w lè w gen yon avoka ki ekri yon kodisil ki defini entansyon w pou bay charitab. Lè w fè sa, ou pa oblije chanje tout volonte w. Asire w ke kodisil ou an estoke ak volonte w, epi egzekitè w la gen aksè a tou de dokiman yo. Telechaje nou Kado nan Will Fact Sheet ak nou Fèy Enfòmasyon sou Kado Securities yo aprann plis.

Kado Asirans:

Yon kado asirans pral pèmèt ou sèvi ak pouvwa k ap grandi nan asirans pou miltipliye jenerozite ou. Ou ka bay yon kontra asirans vi ki peye ou pa bezwen ankò lè w fè BullyingCanada Inc. pwopriyetè ak benefisyè politik ou. Si gen toujou peman ki dwe sou politik ou, pa nonmen non BullyingCanada Inc. kòm pwopriyetè kontra ou, BullyingCanada pral voye resi charitab chak ane pou prim ou kontinye peye yo. Si ou non BullyingCanada Inc. kòm benefisyè yon kontra asirans vi oswa nenpòt lòt kalite pwodwi asirans (anwite, depay anrejistre, fon separe), Lè sa a, byen imobilye ou a pral resevwa yon resi taks pou tout valè kado a nan moman ou pase. Telechaje nou Done nan Fèy Enfòmasyon sou Asirans yo aprann plis.

Donasyon RRSP ak RRIF:

Li fasil pou fè kado lajan Plan Epay pou Retrèt Enskri (RRSP) ak Fon Revni Retrèt Anrejistre (RRIF) ou a. BullyingCanada Inc. Jwenn yon fòm chanjman benefisyè nan men enstitisyon finansye ki kenbe ekonomi sa yo epi chanje benefisyè a BullyingCanada Inc., epi soumèt fòm nan bay enstitisyon finansye sa a. Telechaje nou Fèy enfòmasyon sou kado epay pou retrèt yo aprann plis.

Si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte Sèvis Donasyon: (877) 352-4497 oswa imèl: [imèl pwoteje].

Lòt fason pou montre sipò pou BullyingCanada

Lòt fason pou montre sipò pou BullyingCanada

Volontè

Volontè

Fè yon Repons Sipò, oswa ede ak travay administratif. Nou apresye kado ou nan tan ak konpetans!
Kominote Evènman

Kominote Evènman

Fè yon bagay amizan pou ranmase lajan pou BullyingCanada!
Corporate Bay

Corporate Bay

Prete sipò konpayi ou, epi yo dwe rekonèt kòm yon sitwayen antrepriz ki pran swen!
Gwo Kado ak Sekirite

Gwo Kado ak Sekirite

Gwo kado ak kado nan sekirite apresye ede BullyingCanada kenbe ak demann ki toujou ap grandi pou èd nou an.
Fè yon machin

Fè yon machin

Ansyen oswa nouvo, kouri oswa ou pa, li fasil pou yon machin vle nan sipò sensè pou timoun entimidasyon!
ane sèvis yo ofri pa BullyingCanada
15
ane sèvis yo ofri pa BullyingCanada
Kriye dezespere pou èd yo te resevwa an 2021
787035
Kriye dezespere pou èd yo te resevwa an 2021
Fwa plis kriye pou èd te resevwa ak ede an 2021, konpare ak pre-pandemi 2019
6
Fwa plis kriye pou èd te resevwa ak ede an 2021, konpare ak pre-pandemi 2019
Fwa plis kriye pou èd te resevwa ak ede an 2021, konpare ak pre-pandemi 2019
2
Fwa plis kriye pou èd te resevwa ak ede an 2021, konpare ak pre-pandemi 2019
Milyon vizit nan BullyingCanada.ca nan 2021
53
Milyon vizit nan BullyingCanada.ca nan 2021
Kantite lang ki BullyingCanada.ca yo ofri nan
104
Kantite lang ki BullyingCanada.ca yo ofri nan
en English
X
Ale nan kontni