Aplike pou Volontè Jodi a

Aplike pou Volontè Jodi a

Ou ka fè yon diferans nan lavi timoun yo entimide nan tout peyi a. BullyingCanada ofri plizyè fason pou patisipe!

Èske w se yon kokenn moun? Ou dwe si ou te vin sou paj sa a. Se konsa, li sou:

Nou bezwen aktivman volontè pou travay avèk jèn yo dirèkteman, bay sèvis sipò esansyèl atravè platfòm SMS Buddies ak Virtual Buddies nou yo.

Apa de bezwen espesifik sa yo, nou toujou ap chèche volontè pou:

 • Ede ranmase lajan
 • Bay sipò biwo
 • Bay konsèy legal
 • Travay sou pwogram ak sèvis yo

oswa pou travay sou lòt pwojè espesyalize-jis fè nou konnen sa ou ta renmen fè.

Pou patisipe, tou senpleman ranpli fòm ki anba a epi n ap pran kontak ak pwochen etap yo.

Kondisyon pou

Gen kèk kondisyon ak kondisyon ou ta dwe abitye avèk yo:

 • Ou dwe yon adilt legal (omwen 18 oswa 19 ane, tou depann de kote ou ye)
 • Ou dwe dakò ak yon chèk background
 • Ou dwe divilge nenpòt konfli enterè aktyèl oswa potansyèl
 • Ou dwe sibi pwogram fòmasyon nou an nan yon kantite tan rezonab apati akseptasyon
 • Ou dwe dispoze pou ekspoze a deklanche oswa kontni sansib—li souvan enplike nan sitiyasyon entimidasyon
 • Ou dwe bay sipò konfidansyèl ak konpasyon san yo pa kite prejije oswa kwayans ou yo entèfere ak bay swen.
 • Ou dwe kenbe konfidansyèl tout materyèl ki idantifye pèsonèlman ou rankontre atravè sèvis nou an, eksepte jan lalwa egzije sa oswa an akò ak règleman entèn nou yo oswa pwosedi yo.
 • Ou dwe respekte tout règleman, règleman, ak pwosedi nou yo.

Rele Kowòdonatè Volontè nou an

Imèl Koòdonatè Volontè nou an

en English
X
Ale nan kontni