Όροί χρήσης

BullyingCanada, Inc. παρέχει το BullyingCanada ιστοσελίδα με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟ BULLYINGCANADA ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ. ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ BULLYINGCANADA ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ BULLYINGCANADA ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Με την πρόσβαση στο BullyingCanada ιστότοπος συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω:

  1. Κανόνες. Κατά την επίσκεψη στο BullyingCanada στον ιστότοπο, δεν επιτρέπεται: να δημοσιεύετε, να μεταδίδετε ή να διανέμετε με άλλο τρόπο πληροφορίες που συνιστούν ή ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα ή θα προκαλούσε αστική ευθύνη ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε BullyingCanada ιστότοπος με τρόπο που είναι αντίθετος με το νόμο ή θα χρησίμευε για τον περιορισμό ή την παρεμπόδιση οποιουδήποτε άλλου χρήστη από τη χρήση ή την απόλαυση του BullyingCanada Ιστότοπος ή Διαδίκτυο. δημοσιεύετε ή μεταδίδετε οποιαδήποτε πληροφορία ή λογισμικό που περιέχει ιό, cancelbot, δούρειο ίππο, worm ή άλλο επιβλαβές ή ενοχλητικό στοιχείο. ανεβάζετε, δημοσιεύετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε, αναπαράγετε ή διανέμετε με οποιονδήποτε τρόπο, πληροφορίες, λογισμικό ή άλλο υλικό που λαμβάνεται μέσω του BullyingCanada ιστότοπος που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ή παράγωγα έργα σε σχέση με αυτά, χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του κατόχου των δικαιωμάτων. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τον πάροχο τέτοιου υλικού, το υλικό που λαμβάνεται από ή μέσω του BullyingCanada Ο ιστότοπος δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο φυσικό, ηλεκτρονικό ή άλλο. BullyingCanada δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν πληροφορίες ή υπηρεσίες που παρέχονται στο ή μέσω του BullyingCanada ιστοσελίδα ή το Διαδίκτυο, εκτός από όσα ορίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις. Κατά την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών, BullyingCanada δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του από τους χρήστες ή σχετικά με την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών του. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε πληροφορία χρησιμοποιούν είναι κατάλληλη για τους σκοπούς τους. Αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές. Οι χρήστες θα πρέπει να συνεχίσουν να αναζητούν πληροφορίες από έναν ειδικευμένο επαγγελματία, ειδικά για την κατάσταση. Αυτή η αποποίηση ευθυνών γίνεται για λογαριασμό του BullyingCanada, τους διαχειριστές του και τυχόν χορηγούς, εταιρείες, ιδιώτες, κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς που παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με BullyingCanada τοποθεσία.
  2. Παρακολούθηση. BullyingCanada δεν έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την BullyingCanada Ιστοσελίδα. Ωστόσο, συμφωνείτε σε αυτό BullyingCanada έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την BullyingCanada Ιστοσελίδα ηλεκτρονικά από καιρό σε καιρό και για αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας απαιτείται για την ικανοποίηση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή άλλου κρατικού αιτήματος, για τη λειτουργία του BullyingCanada Ιστοσελίδα σωστά ή για να προστατεύσει τον εαυτό του ή τους χρήστες του. BullyingCanada δεν θα παρακολουθεί ή θα αποκαλύπτει σκόπιμα οποιοδήποτε ιδιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. BullyingCanada διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει, που, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, είναι απαράδεκτα, ανεπιθύμητα ή παραβιάζουν την παρούσα Συμφωνία.
  3. Μυστικότητα. Δείτε την Πολιτική Απορρήτου.
  4. Δωρεά μέσω Διαδικτύου. Όταν κάνετε δωρεές μέσω του BullyingCanada στον ιστότοπο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, όπως πιστωτική κάρτα ή άλλους μηχανισμούς πληρωμής. Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε μέσω του BullyingCanada ο ιστότοπος θα είναι ακριβής και πλήρης. Συμφωνείτε να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις που προκύπτουν από εσάς ή άλλους χρήστες της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλων μηχανισμών πληρωμής όταν προκύπτουν τέτοιες χρεώσεις.
  5. Τον περιορισμό της ευθύνης. κανενα απο τα δυο BullyingCanada ούτε BullyingCanada αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια ή την εγκυρότητα οποιωνδήποτε αξιώσεων ή δηλώσεων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά του BullyingCanada ιστοσελίδα. Περαιτέρω, BullyingCanada δεν κάνει δηλώσεις σχετικά με την καταλληλότητα οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά του BullyingCanada site για οποιοδήποτε σκοπό. Όλα αυτά τα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Σε καμία περίπτωση BullyingCanada ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένων ειδικών, έμμεσων ή αποθετικών ζημιών, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την απόδοση των πληροφοριών που διατίθενται από την υπηρεσία.
  6. Προσφυγή. Εάν είστε δυσαρεστημένοι με το BullyingCanada ιστότοπο ή με οποιουσδήποτε όρους, προϋποθέσεις, κανόνες, πολιτικές, οδηγίες ή πρακτικές του BullyingCanada στη λειτουργία του BullyingCanada ιστοσελίδα, η μόνη και αποκλειστική σας λύση είναι να διακόψετε τη χρήση του BullyingCanada τοποθεσία.
  7. Αποζημίωση. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε BullyingCanada, ακίνδυνο από οποιεσδήποτε και όλες τις υποχρεώσεις, έξοδα και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που σχετίζονται με οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από εσάς ή σε σχέση με τη χρήση του BullyingCanada τοποθεσία ή το Διαδίκτυο ή την τοποθέτηση ή μετάδοση οποιουδήποτε μηνύματος, πληροφοριών, λογισμικού ή άλλου υλικού στο BullyingCanada ιστοσελίδα ή στο Διαδίκτυο από εσάς.
  8. Εμπορικά σήματα. BullyingCanadaκαι άλλα ονόματα, λογότυπα και εικονίδια ταυτοποίησης BullyingCanada, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών. Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων ή/και επωνυμιών ή εταιρειών που αναφέρονται εδώ είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
  9. Εδαφος. ο BullyingCanada ο ιστότοπος προσφέρεται μόνο στον Καναδά.
  10. Διάφορα. Η παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε και όλων των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν, αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ BullyingCanada και εσείς σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος. BullyingCanadaΗ αποτυχία του να επιμείνει ή να επιβάλει την αυστηρή εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη ή δικαίωμα. Εάν κάποια από τις διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία κριθεί άκυρη, άκυρη ή άλλως ανεφάρμοστη από αρμόδιο δικαστήριο, αυτή η απόφαση δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες διατάξεις που περιέχονται στο παρόν. Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της επαρχίας του Οντάριο και τους ομοσπονδιακούς νόμους του Καναδά που ισχύουν σε αυτήν. Τα μέρη ζήτησαν η παρούσα συμφωνία και όλα τα σχετικά έγγραφα να συνταχθούν στα αγγλικά. (Les party ont demandé que cette convention ainsi que tous les document que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

en English
X
Μετάβαση στο περιεχόμενο