Betingelser for brug

BullyingCanada, Inc. leverer BullyingCanada webstedet er underlagt din overholdelse af nedenstående vilkår og betingelser.

LÆS VENLIGST DETTE, FØR DU FÅR ADGANG TIL BULLYINGCANADA INTERNET SIDE. VED AT FÅ ADGANG TIL BULLYINGCANADA SIDE, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅR OG BETINGELSER NEDENFOR. HVIS DU IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ DU IKKE FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE BULLYINGCANADA SITE.

Ved at få adgang til BullyingCanada websted, du accepterer at være bundet af nedenstående vilkår og betingelser:

  1. Regler. Mens du besøger BullyingCanada websted, må du ikke: poste, transmittere eller på anden måde distribuere oplysninger, der udgør eller tilskynder til adfærd, der ville udgøre en strafbar handling eller give anledning til civilretligt ansvar, eller på anden måde bruge BullyingCanada webstedet på en måde, der er i strid med loven eller vil tjene til at begrænse eller forhindre enhver anden bruger i at bruge eller nyde BullyingCanada websted eller internettet; poste eller transmittere enhver information eller software, der indeholder en virus, cancelbot, trojansk hest, orm eller anden skadelig eller forstyrrende komponent; uploade, poste, udgive, transmittere, reproducere eller distribuere på nogen måde information, software eller andet materiale opnået gennem BullyingCanada websted, der er beskyttet af ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret, eller afledte værker med hensyn hertil, uden at have indhentet tilladelse fra ejeren af ​​ophavsretten eller rettighedsindehaveren. Medmindre det er udtrykkeligt tilladt af udbyderen af ​​sådant materiale, vil materialet opnået fra eller gennem BullyingCanada webstedet må ikke gengives, opbevares i et elektronisk genfindingssystem eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde fysisk, elektronisk eller på anden måde. BullyingCanada har intet ansvar for nogen information eller tjenester leveret på eller gennem BullyingCanada websted eller internettet, undtagen som angivet i vilkårene og betingelserne. Ved at levere information og tjenester, BullyingCanada giver ingen garantier vedrørende indholdet og dets anvendelse af brugere, eller vedrørende tilgængeligheden og sikkerheden af ​​dets tjenester. Brugere er ansvarlige for at sikre, at enhver information, de bruger, er passende til deres formål. Denne information er ikke ment som en erstatning for kvalificeret professionel rådgivning. Brugere bør fortsætte med at søge information fra en kvalificeret professionel specifik til situationen. Denne ansvarsfraskrivelse er lavet på vegne af BullyingCanada, dets administrator(er) og eventuelle sponsorer, selskaber, enkeltpersoner, offentlige myndigheder og organisationer, der præsenterer oplysninger om BullyingCanada site.
  2. Overvågning. BullyingCanada har ingen forpligtelse til at overvåge BullyingCanada websted. Det er du dog enig i BullyingCanada har ret til at overvåge BullyingCanada Webstedet elektronisk fra tid til anden og for at afsløre enhver information, som er nødvendig for at imødekomme enhver lov, regulering eller anden statslig anmodning, for at drive BullyingCanada Webstedet korrekt eller for at beskytte sig selv eller dets brugere. BullyingCanada vil ikke med vilje overvåge eller afsløre nogen privat e-mail-besked, medmindre loven kræver det. BullyingCanada forbeholder sig retten til at nægte at offentliggøre eller fjerne enhver information eller materiale, helt eller delvist, som efter eget skøn er uacceptabelt, uønsket eller i strid med denne aftale.
  3. Privatliv. Se Privatlivspolitik.
  4. Donere over internettet. Når du giver donationer gennem BullyingCanada websted, kan du blive bedt om at give visse oplysninger, herunder kreditkort eller andre betalingsmekanismer. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver gennem BullyingCanada webstedet vil være nøjagtigt og fuldstændigt. Du accepterer at betale alle gebyrer, der påløber dig eller andre brugere af dit kreditkort eller andre betalingsmekanismer, når sådanne gebyrer afholdes.
  5. Ansvarsbegrænsning. Ingen af ​​dem BullyingCanada heller ikke BullyingCanada tage ethvert ansvar for nøjagtigheden eller gyldigheden af ​​eventuelle krav eller erklæringer indeholdt i dokumenterne og relateret grafik på BullyingCanada websted. Yderligere, BullyingCanada fremsætter ingen erklæringer om egnetheden af ​​nogen af ​​oplysningerne i dokumenterne og relateret grafik på BullyingCanada websted til ethvert formål. Alle sådanne dokumenter og relateret grafik leveres uden nogen form for garanti. Under ingen omstændigheder skal BullyingCanada være ansvarlig for eventuelle skader, herunder særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller udførelsen af ​​information, der er tilgængelig fra tjenesten.
  6. Anvendelse. Hvis du er utilfreds med BullyingCanada websted eller med vilkår, betingelser, regler, politikker, retningslinjer eller praksisser for BullyingCanada i driften af BullyingCanada websted, er dit eneste og eksklusive middel at holde op med at bruge BullyingCanada site.
  7. Godtgørelse. Du accepterer at forsvare, skadesløs og holde BullyingCanada, uskadelig for ethvert ansvar, omkostninger og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, relateret til enhver overtrædelse af denne aftale fra din side eller i forbindelse med brugen af BullyingCanada websted eller internettet eller placering eller transmission af meddelelser, information, software eller andet materiale på BullyingCanada websted eller på internettet af dig.
  8. Varemærker. BullyingCanada, og andre navne, logoer og ikoner, der identificerer BullyingCanada, produkter og tjenester, der henvises til heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Alle andre produkt- og/eller mærke- eller virksomhedsnavne nævnt heri er varemærker tilhørende deres respektive ejere.
  9. Territorium. Det BullyingCanada webstedet tilbydes kun i Canada.
  10. Diverse. Denne aftale, herunder alle dokumenter, der henvises til heri, udgør hele aftalen mellem BullyingCanada og dig vedrørende emnet heraf. BullyingCanadaundladelse af at insistere på eller gennemtvinge streng udførelse af nogen bestemmelse i denne aftale skal ikke fortolkes som et afkald på nogen bestemmelser eller rettighed. Hvis nogen af ​​bestemmelserne i denne aftale bliver fastslået som ugyldige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal en sådan afgørelse ikke påvirke de resterende bestemmelser heri. Denne aftale er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovene i provinsen Ontario og Canadas føderale love, der gælder deri. Parterne har krævet, at denne aftale og alle dokumenter i forbindelse hermed udfærdiges på engelsk. (Les parties ont demandé que cette convention ainsi que tous les documents que s'y rattachent soient rédigés en anglais).

BRUG AF DENNE WEBSTED BETYDER DIN AFTALE TIL BETINGELSERNE FOR BRUG.

en English
X
Spring til indhold