Sut gallwch chi gael effaith enfawr ar iechyd meddwl plant sy'n cael eu bwlio

Gallwch chi effeithio ar iechyd meddwl ieuenctid ar unwaith yn eich cymuned ac ar draws Canada trwy wneud cyfraniad sylweddol i BullyingCanada.

BullyingCanada yn dibynnu ar roddion unigol, cymunedol, sylfaen a chorfforaethol ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyllid. Mae rhoddion mawr yn chwarae rhan arwyddocaol wrth gynnal ein gwasanaethau cymorth 24/7 ar gyfer plant sy’n cael eu bwlio sy’n dioddef trawma, a’n cyflwyniadau addysgol rhagweithiol ar fwlio mewn ysgolion, gweithleoedd a chanolfannau cymunedol. Bydd eich haelioni eithriadol yn ein helpu i gadw i fyny â'r nifer cynyddol o blant sy'n estyn allan atom am gymorth a gwella'r wybodaeth a'r adnoddau y gallwn eu cynnig ar-lein mewn 104 o ieithoedd.

Gallwch chi gael effaith achub bywyd ar bobl ifanc sy'n cael eu bwlio trwy roi rhodd a werthfawrogir gwarantau a fasnachir yn gyhoeddus. Drwy wneud hynny, byddwch hefyd yn elwa drwy beidio â gorfod talu’r dreth enillion cyfalaf ar eich rhodd. Er mwyn elwa ar yr eithriad treth hwn, rhaid i'ch rhodd gael ei gwneud mewn ffordd arbennig. Lawrlwythwch ein Taflen Ffeithiau Rhodd am ragor o wybodaeth, neu cysylltwch â ni fel y nodir isod.


Os oes gennych ddiddordeb arbennig mewn BullyingCanadagwaith, rydym yn croesawu siarad â chi am yr effaith yr hoffech i'ch anrheg ei chael. Gallwn hefyd gynnig cydnabyddiaeth gyhoeddus i chi am eich cefnogaeth, os dymunwch. Gall caniatáu i ni ddiolch yn gyhoeddus ysbrydoli eraill i wneud yr un peth!

 Ffoniwch ni ar (877) 352-4497 neu drwy e-bost: [e-bost wedi'i warchod]

Talu teyrnged i'n cefnogwyr mwyaf hael

Talu teyrnged i'n cefnogwyr mwyaf hael

Mae ein dyled yn fawr i'r unigolion, y busnesau, y sefydliadau a'r sefydliadau gofalgar hyn !
Rhodd Etifeddiaeth

Rhodd Etifeddiaeth

Cofiwch am eich tosturi tuag at bobl ifanc sy’n cael eu bwlio, a chefnogwch blant bregus am genedlaethau i ddod!
Rhoi Corfforaethol

Rhoi Corfforaethol

Cael eich cydnabod am y dinesydd corfforaethol da yr ydych chi!
Rhoi Car

Rhoi Car

Trowch eich cerbyd diangen yn gymorth arbed byw!
Rhoi Cymunedol

Rhoi Cymunedol

Gall ein cefnogi trwy godi arian fod yn hawdd ac yn hwyl!
en English
X
Neidio i'r cynnwys