Ymgeisiwch i Wirfoddoli Heddiw

Ymgeisiwch i Wirfoddoli Heddiw

Gallwch chi wneud gwahaniaeth ym mywydau plant sy'n cael eu bwlio ledled y wlad. BullyingCanada yn cynnig nifer o ffyrdd i gymryd rhan!

A ydych yn gwych unigol? Rhaid i chi fod os ydych chi wedi dod i'r dudalen hon. Felly, darllenwch ymlaen:

Mae angen gwirfoddolwyr arnom i weithio gyda phobl ifanc yn uniongyrchol, gan ddarparu gwasanaethau cymorth hanfodol trwy ein llwyfannau Bydis SMS a Rhith-Ffrindiau.

Ar wahân i'r ddau angen penodol hynny, rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i:

 • Helpwch i godi arian
 • Darparu cefnogaeth swyddfa
 • Darparu cwnsler cyfreithiol
 • Gweithio ar raglenni a gwasanaethau

neu i weithio ar brosiectau arbenigol eraill - dim ond rhoi gwybod i ni beth yr hoffech ei wneud.

I gymryd rhan, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â'r camau nesaf.

Gofynion

Mae yna ychydig o amodau a gofynion y dylech chi fod yn gyfarwydd â nhw:

 • Rhaid i chi fod yn oedolyn cyfreithiol (o leiaf 18 neu 19 oed, yn dibynnu ar eich lleoliad)
 • Rhaid i chi gydsynio i wiriad cefndir
 • Rhaid i chi ddatgelu unrhyw wrthdaro buddiannau gwirioneddol neu bosibl
 • Rhaid i chi ymgymryd â'n rhaglen hyfforddi cyn pen amser rhesymol ar ôl eich derbyn
 • Rhaid i chi fod yn barod i fod yn agored i gynnwys sbarduno neu sensitif - mae'n aml yn ymwneud â sefyllfaoedd bwlio
 • Rhaid i chi ddarparu cefnogaeth gyfrinachol, dosturiol heb ganiatáu i'ch rhagfarnau neu'ch credoau ymyrryd â darparu gofal
 • Rhaid i chi gadw'n gyfrinachol yr holl ddeunyddiau adnabod personol rydych chi'n dod ar eu traws trwy ein gwasanaeth, ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu yn unol â'n polisïau neu weithdrefnau mewnol
 • Rhaid i chi gadw at ein holl reoliadau, polisïau a gweithdrefnau.

Ffoniwch ein Cydlynydd Gwirfoddolwyr

E-bostiwch ein Cydlynydd Gwirfoddolwyr

en English
X
Neidio i'r cynnwys